Do Podbaby nepojedou tramvaje, kvůli rekonstrukci tratě

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Tramvajový provoz bude přerušen až do konce srpna. Vtu chvíli se už lidé svezou i po dokončeném prodlouženém úseku tramvaje do Podbaby, jehož stavba navazuje na rekonstruovanou část. Výměna kolejiště se připojuje kprobíhající stavbě nového úseku, která začala vúnoru. Za provozu již probíhá modernizace kabelové sítě vulici Jugoslávských partyzánů, ale i ve Svatovítské a včásti ulice Milady Horákové.

„Samotná rekonstrukce začne vpondělí 16. května a skončí vprůběhu prázdnin vkoordinaci snovostavbou,“ informoval Šestku Jan Šurovský zdopravního podniku hlavního města. Vrekonstruovaném úseku budou nově užity bezžlábkové kolejnice svýrazně nižší hlučností. Zastávka Lotyšská bude po dokončení ve směru do centra přesunuta proti dnešní zastávce zcentra, čímž bude lépe rozvrženo rozmístění mezi novou zastávkou Podbaba a Vítězným náměstím. Tramvajová trať ve stromořadí pak bude zvětšiny zatravněna. Stromořadí navíc trávu ochrání před vysušením, takže nebude nutné ji zavlažovat. Na Vítězném náměstí pak bude zrekonstruována třetina kolejového trojúhelníku. „Křížení tramvajové tratě skruhovým objezdem bude probíhat za pomoci prefabrikace tak, aby doba záboru vozovky byla maximálně zkrácena,“ ubezpečuje Šurovský.

Zpoždění kvůli vykopávkám

Obě akce dopravního podniku, jak rekonstrukce kolejí, tak stavba prodlouženého úseku do Podbaby, měly být dokončeny k1. červenci. Už nyní je jasné, že stavba má zpoždění, a to minimálně dva měsíce. Důvodem je důkladná práce archeologů a množství nálezů. „Archeologický průzkum trvá od 18. ledna a ukončení zatím není známo,“ uvedl Jiří Hájek ze společnosti Eurovia, která je dodavatelem stavby prodloužení tramvaje do Podbaby. „Archeologický výzkum zachraňuje archeologické nálezy a informace o nich zobdobí minimálně posledních pěti tisíc let. Výzkum probíhá vpravěké lokalitě, která je hodnotná mohutným ukládáním vrstev, kdy sídliště a pohřebiště zjednotlivých období leží ve vrstvách nad sebou, a to až vmocnosti jeden a půl metru,“ sdělil Michal Kuchařík ze společnosti Labrys, která průzkum provádí. 

Stavbaři se snaží koordinovat svoji práci sprací archeologů, přesto se předpokládaný termín dokončení posunul na konec srpna. Prodloužená trasa tramvaje bude mít dvě zastávky, Zelená a Podbaba. Zastávka v místě bývalé smyčky bude zrušena a posunuta níže. Ve směru z centra dojde k vybudování nové autobusové zastávky, ve směru do centra budou mimopražské autobusy zajíždět na zastávku koleje, aby se zajistila přímá návaznost na tramvaj. Úpravy čekají i vozovku, která se zúží na jeden jízdní pruh a pruh pro cyklisty.