Informace o velkých dopravních stavbách v Praze 6

Prodloužení metra A Městský okruh Výstavba propojení Strahovského tunelu a tunelu Blanka

Prodloužení metra A
www.metrostav.cz
www.strategickeprojekty.dpp.cz/metro
Informační středisko: KLánu 2, Praha 6, otevřeno každé úterý od 14 do 18 hodin. Kdispozici je zástupce dodavatele stavby, aktuální informace o postupu stavby, fotografie.

Městský okruh
www.tunelblanka.cz
Informační centrum: na staveništi Letná v ulici Milady Horákové naproti fotbalovému stadionu Sparta. Každou středu od 14 do 18 hodin (v průběhu letních prázdnin pouze v lichých týdnech) jsou zde k dispozici zástupci investora, stavebních firem i projektanta připraveni odpovídat na otázky návštěvníků. V kinosále je uložena projektová dokumentace, pomocí které vám objasní detaily technického řešení jednotlivých částí stavby.

Výstavba propojení Strahovského tunelu a tunelu Blanka
www.eurovia.c/cs/novinky

Informace poskytované dodavateli staveb lze najít též na www.praha6.cz vsekci Ze stavebního deníku.