Návštěva na radnici

Nový velvyslanec Ruské federace J. E. Sergej Borisovič Kiselev navštívil radnici Prahy 6 a setkal se starostkou Marií Kousalíkovou.

Jde o tradiční povinnost podle diplomatického protokolu nových velvyslanců: při svém působení vnové zemi nejprve předají pověřovací listiny prezidentu republiky a poté navštíví starostu či starostku municipality, kde mají své sídlo.

Setkávání vedení radnice Prahy 6 a zástupců diplomatických misí v Praze 6 není však pouze zdvořilostním aktem. Už tři roky radnice realizuje projekt „Květiny pro charitu“, který je příkladem spolupráce samosprávy a diplomatických misí se sídlem v Praze 6. „Pomocí projektu se snažíme získat finanční prostředky na charitu, konkrétně pro Domov svaté rodiny, kde se řádové sestry starají o těžce nemocné spoluobčany,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková. „Péči okvětinové záhonyrealizujeme každý rok. Před třemi lety jsmenad vybranými záhony nabídli patronacijednotlivým velvyslanectvím.Záhony jsou pak sestaveny vnárodních barvách země. A právě díkytomu přispěla jednotlivávelvyslanectví na konto Domova svaté rodiny, dohromady částkou zhruba sto tisíc korun,“ vysvětlila starostka Marie Kousalíková. Vloňském roce se do projektu zapojilo patnáct velvyslanectví. Velvyslanectví Ruské federace má vsoučasnosti pod patronací záhon před hotelem Crown Plaza.