Obnova klášterních zahrad pokračuje, hotovo bude na jaře

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Stavba se nyní dostává do stadia, kdy se začínají rýsovat výsledky. „Oprava opukových ohradních zdí po obvodu kláštera vcelkové délce více než jeden a půl kilometru už je za polovinou, opraveny jsou části terasových opěrných zdí,“ říká správce kláštera Petr Linart.

Nejvýraznější změnou v zahradách je rekonstrukce historické oranžerie, která se zruiny zřícené v50. letech mění zpět do podoby skleníku. „Objekt už má dokončenou střechu, znovu postavené komíny a do čelní stěny byla vložena nová dřevěná okna. Doplňují se původní vápenné omítky,“ popisuje Pavel Havlas, který provádí technický dozor stavby. Vše se odehrává pod dohledem památkářů a podle schváleného projektu. Práce zatím probíhají podle harmonogramu.

Nové stromy na podzim

Na podzim tak bude vysazeno vovocném sadu nad oranžerií 340 nových stromů. „Podle projektu dochází kobnově sadu, kde byly na podzim na základě dendrologických posudků, projektu a povolení vykáceny nemocné a dožilé stromy a stejně tak i náletové dřeviny. Na podzim zde budou vysazeny vysokokmenné ovocné stromy, staré odrůdy jabloní, hrušní, třešní a slivoní, dále moruše, kaštanovníky, jeřáby oskeruše,“ popisuje Petr Linart. Vsouvislosti stím dojde kúpravě návštěvního řádu. Zahrada bude od 22 do 6 hodin uzavřena a bude zakázáno volné pobíhání psů. „Psi budou muset být na vodítku. Pokud je lidé nechají volně běhat, komplikuje to pak údržbu celé zahrady,“ dodává Linart.

Během zimy byla dokončena oprava kaple Josefka na konci habrové aleje. „Restaurátorským způsobem byly opraveny omítky, vinteriéru zbývá dokončit strukturální výzdobu lurdské jeskyně a konečnou výmalbu klenby a stěn,“ upřesňuje Havlas. Nově je upraven i prostor kolem sochy sv. Jana Nepomuckého poblíž baziliky, zatravněná plocha má závlahový systém a socha světce je večer osvětlena reflektory.

Krášlení a oživení areálu kláštera, do kterého se po letech devastace během komunistické éry vrací lesk a život, přijde podle projektu na více než 120 milionů korun. Převážnou většinu této 1. fáze za celkem 69 milionů korun, hradí Arciopatství sv. Vojtěcha a Markéty zdotací EU, konkrétně zprogramu Praha – konkurenceschopnost. Na realizaci se finančně podílí i Praha 6, která se již vdobě žádosti o dotace zavázala uhradit desetiprocentní spoluúčast žadatele.


Zřícenina původní barokní oranžérie podle K. I. Dietzenhofera po obnově zvolna nabývá svoji krásu.


Na podzim bude do ovocného sadu nad oranžérií  vysazeno více než 300 nových ovocných stromů.