Od zatčení Balabána uplynulo 70 let

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Představitelé Prahy 6, senátu, parlamentu, ministerstva obrany i Čs. obce legionářské se zúčastnili pietní vzpomínky u pamětní desky ve Studentské ulici Dejvicích, vmístě, kde se nacistům podařilo vroce 1941 dopadnout po krátké přestřelce prvního ze „Tří králů“.

Tento hrdina domácího odboje i přes následné kruté mučení při řadě výslechů nikdy nezradil a nakonec byl 3. října 1941, po vyhlášení tzv. prvního stanného práva zastupujícím protektorem Heydrichem po jeho nástupu do funkce, popraven vjízdárně bývalého dělostřeleckého pluku v Praze-Ruzyni.

Genmjr. Josef Balabán neodmyslitelně patří k Praze 6. Po návratu z bojů I. sv. války bydlel se svou matkou ve Šlikově ulici v Břevnově, od roku 1934 potom v Ruzyni č.p. 210, v roce 1938 se přestěhoval do Kazašské ulice v Bubenči a jeho družka Josefa Kochmannová bydlela ve Vostrovské ulici na Hanspaulce, kde se v závěru svého života převážně zdržoval. V Praze 6 také vedl se svými druhy – Josefem Mašínem a Václavem Morávkem – svoji odbojovou činnost. Na území Prahy 6 působil rozvětvený odboj. Sídlo tu měly všechny hlavní ilegální organizace Obrany národa, Petiční výbor Věrni zůstaneme i Ústřední vedení odboje domácího, stejně jako ilegální časopis „V boj“. Emigrace letců, kteří se uplatnili v RAF, probíhala z Ruzyně, do koncentračních táborů bylo z dejvických kolejí odvlečeno na 1200 studentů a během Pražského květnového povstání bylo postaveno v Praze 6 180 barikád. Počet obětí květnových událostí v Praze 6 se odhaduje na 100.


Památku J. Balabána uctili 22. dubna v místě jeho zatčení, ve Studentské ulici.