Park v Thákurově ulici se uzavře

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

„Stromy v této ulici jsou ve velmi špatném stavu. Existuje reálná možnost ohrožení nejen majetku, ale i životů obyvatel,“ uvedl kžádosti mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6  žádosti o uzavření parku a parkovacích míst vyhoví. „Jsme připraveni uzavření z bezpečnostních důvodu povolit,“ uvedla vedoucí odboru dopravy zPrahy 6 Dana Charvátová. S problémem se seznámila i komise dopravy zastupitelstva, která jej vzala na vědomí a proti uzavření neměla námitek s podmínkou, že občané budou o všem pravidelně a včas informováni.

O uzavření parku usiluje TSK jako správce pozemku poté, co opět nedostala šanci nemocné stromy vhavarijním stavu pokácet. Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 vúnoru povolil pokácet 12 lip stím, že budou nahrazeny novou výsadbou. „Na základě závěrů znalců bylo povoleno pokácet 12 stromů, vždy s ohledem na zajištění provozní bezpečnosti lokality. Zároveň byla nařízena náhradní výsadba v počtu 18 vzrostlých lip,“ uvedla Dana Charvátová stím, že současně spovolením ke kácení úřad nedovolil kácet dalších 18 lip, o které správce pozemku žádal. Proti rozhodnutí Prahy 6 se odvolalo OS Šárecké údolí zastoupené zastupitelem Prahy 6 za Stranu zelených Martinem Skalským. „Případné kácení se tak odsouvá minimálně do nového rozhodnutí odvolacího orgánu,“ vysvětluje Charvátová. TSK se ale prodlevy obává. „Na rozdíl od různých občanských sdružení bychom pak nesli zodpovědnost za případné neštěstí,“ říká Mrázek za TSK.

O zachování stromořadí dlouhodobě usiluje občanské sdružení Arnika, které mimo jiné prosazuje, aby TSK zpracovalo dlouhodobý plán obnovy parku. Podle Arniky totiž hrozí, že by park mohl během pár let zmizet a změnit se vparkoviště. To Praha 6 důrazně popírá: „Vzhledem ktomu, že je uložena náhradní výsadba za každý strom, není vžádném případě cílem přeměna prostoru stromořadí na parkoviště, jak opakovaně nepravdivě uvádí sdružení Arnika,“ upozorňuje Dana Charvátová.

Co posudek, to názor

Problematika kácení dřevin vparku při Thákurově ulici je velmi složitá. Odborné posuzování, zda jsou osmdesát let staré lípy nebezpečné okolí, trvá více než čtyři roky. „Složitost celé problematiky si Praha 6 dostatečně uvědomuje a i proto byl zdravotní stav stromořadí posuzován řadou odborníků,“ sdělila Dana Charvátová. Dendrologické posudky si nechala vypracovat Praha 6, TSK jako správce, i občanská sdružení. Za tu dobu jich byla více než desítka a závěry odborníků často protichůdné. Skaždým posudkem se různil počet stromů, které je nutné pokácet. Znalci rozdělili dřeviny do skupin a pro každou navrhli zajištění nezbytných opatření od vykácení a zajištění náhradní výsadby, až po provedení zdravotních, odlehčovacích řezů. včetně instalace vazeb v korunách stromů. Ty správce postupně provádí. Každé kompenzační opatření ale vede kdalšímu odumírání stromů a snižuje se jejich estetická hodnota. „Obnova aleje je nevyhnutelná a při složitosti celého problému je postupná obnova přijatelným řešením,“ domnívá se Charvátová, která se opírá i o zkušenosti obnovy alejí ze zahraničí. Nyní ale park zbezpečnostních důvodů raději uzavře.