Poliklinika dál slouží lidem a nabízí lékařskou péči

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

„Stávající lékařskou péči zachováme vplném rozsahu. Kromě toho by se během následujících let měla poliklinika změnit vmoderní zdravotnické zařízení a provoz rozšířit o další odborná pracoviště,“ říká Dušan Macháček za společnost Comitia Medical.

„Podmínkou smlouvy uzavřené s městskou částí, která polikliniku dosud provozovala, je udržení rozsahu lékařské péče minimálně vrozsahu stanoveném výnosem ministerstva zdravotnictví. Tuto podmínku musela dodržet i městská část,“ vysvětluje také místostarosta pro zdravotnictví Petr Ayeboua. „A současný stav je dokonce širší než stanovuje břemeno.“  Většina pacientů se proto nemusí obávat, že by přišla o své lékaře, přesto kurčitým změnám dojde.
Většina lékařů zůstává

Aby se zachovala kontinuita lékařské péče, měl nový nájemce povinnost nabídnout stávajícím lékařům nájemní smlouvu za podmínek, jaké nabízela městská část. Téměř všichni lékaři na svoji práci na poliklinice naváží pod novým nájemcem. Někteří lékaři se ale snovým nájemcem na prodloužení svého působení vbudově polikliniky nedohodli a odcházejí na nová pracoviště. Jedná se o pět samostatně ordinujících lékařů a lékaře pracující pod Střediskem lékařské péče MUDr. Lašťovičky, což je dalších devět lékařů. Jejich pacienti si nyní budou muset vybrat, zda budou za svým lékařem dojíždět jinam, nebo jej změní. „Společnost snámi odmítla jednat jako rovný srovným. Podnájemní smlouvy ve formě navrhované společností Comitia Medical jsou pro lékaře nevýhodné a diskriminující,“ vysvětluje MUDr. Pavel Lašťovička. Výhrady měl kromě způsobu jednání také ksankcím ve smlouvách, také času na jednání bylo podle něj málo. „Jednali jsme slékaři od listopadu několikrát. Chtěli jsme se dohodnout, přemlouvali jsme je, aby zůstali, ale oni neměli zájem setrvat dále vtomto zařízení,“ říká naopak Dušan Macháček.

Podle místostarosty Petra Ayebouy se lékaři zaměstnaní pod Střediskem lékařské péče ani nemohli rozhodnout, zda na poliklinice zůstanou. „Jejich úvazky vlastní zaměstnavatel, tedy Středisko lékařské péče, nikoliv samotní lékaři,“ podotýká.

Lékařská péče na Poliklinice Pod Marjánkou je však i podle Pavla Lašťovičky nadále poskytována v nejvyšší kvalitě. „Dlouhodobá spolupráce s tímto partnerem (Comitia Medical, pozn. red.) nám nezaručuje příznivé podmínky pro naši práci, a už vůbec jistotu dlouhodobého trvání smluvního vztahu,“ uzavírá důvody odchodu Střediska lékařské péče, které na poliklinice končí k31. 7. tohoto roku.

Comitia Medical vtom velký problém nevidí. „V horizontu několika měsíců odborné lékaře nejen nahradíme, ale rozšíříme lékařskou péči i o další odbornosti,“ říká stím, že společnost snabídkou volných ordinací osloví i břevnovské praktické lékaře, vplánu má zejména obnovit provoz rehabilitace. Lékaři mají nyní uzavřeny smlouvy na dobu neurčitou. „Dlouhodobé smlouvy jim nabídneme, jen co se rozhodne o rekonstrukci ordinací a jejich nové podobě, respektive rozloze,“ vysvětluje Macháček.

Společnost Comitia Medical má budovu polikliniky vpronájmu od městské části na 30 let za nájemné půl milionu korun ročně. Lékařům pak nájem za jednotlivé ordinace sjednotila na 1400 korun za metr čtvereční za rok. „Tato cena je výrazně nižší, než vjiných podobných zařízeních,“ uvedl Dušan Macháček. Nájmy za ordinace na poliklinice na Vítězném náměstí nebo na Dědině nebo Dlouhém lánu se skutečně pohybují od 2 do 4 tisíc korun za metr čtvereční za rok.

Rekonstrukce za 90 milionů

Kromě zachování lékařské péče je důležitým závazkem i rekonstrukce zchátralé budovy polikliniky. Comitia Medical se zavázala do pěti let od vydání platného stavebního povolení investovat do opravy polikliniky 90 milionů korun. Budova byla postavena v60. letech minulého století a od té doby do ní stát neinvestoval ani korunu. Když ji vkvětnu 2006 získala městská část od ministerstva zdravotnictví do svého majetku, uvažovala o rekonstrukci. „Praha 6 mohla opravit budovu na vlastní náklady, anebo si přizvat partnera, který zároveň dodrží podmínku zajištění lékařské péče,“ říká Ayeboua a dodává, že se radní Prahy 6 nakonec rozhodli pro druhou možnost.Rekonstrukce by podle předpokladu měla začít již letos vlétě, a to kompletní výměnou oken. „Ta jsou opravdu ve strašném stavu, vněkterých patrech je dokonce zakázáno okna otevírat,“ říká Macháček stím, že samotná rekonstrukce proběhne vněkolika etapách. Půjde o rekonstrukci interiérů, opravy rozvodů, fasády, zateplení budovy. Práce budou probíhat za provozu, na nezbytnou dobu dojde kpřemístění ordinací krámci budovy. Společně směstskou částí pak nájemce řeší otázku parkování návštěvníků polikliniky, kterým by chtěl zajistit parkovací místa vpřilehlé ulici.

Ještě před zahájením rekonstrukce by měla vpřízemí vzniknout informační recepce, která poskytne pacientům i návštěvníkům potřebné informace. Vnejbližší době budou zprovozněny internetové stránky www.poliklinika-marjanka.cz, kde bude zveřejněn seznam ordinací snávštěvními hodinami, orientační plán budovy.

Lékaři, kteří se nedohodli na dalším působení
MUDr. Malá – praktický lékař, ordinuje do 30. 6.
MUDr. Šímová – praktický lékař, ordinuje do do 30. 6.
MUDr. Žďánská – stomatolog, již neordinuje
MUDr. Ovčarová – kardiologie, ordinuje do 30. 6.
MUDr. Janský – urolog, ordinuje do 31. 7.

Středisko lékařské péče ordinuje do 31. 7.
Diabetologie: MUDr. Machýček, MUDr. Kalivoda, MUDr. Kašpárková
Praktický lékař: MUDr. Laštovičková
ORL: MUDr. Laštovička, MUDr. Kutílková, MUDr. Poláková
Neurologie: MUDr. Tylová–Horáčková
Foniatrie: MUDr. Jedlička

Lékařské služby, které poliklinika vsoučasnosti zajišťuje
alergologie/imunologie, diabetologie, gastroenterologie, gynekologie, chirurgie, interní lékařství, revmatologie, laboratoř klinické biochemie, klinická logopedie, kožní + dermatovenerologie, laboratorní služby, oční/oftalmologie, ortopedie, plicní /TBC/ respirační nemoci, praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař, praktický zubní lékař, psychiatrie, rehabilitace, rentgen, sonografie
lékárna

Obory, které se doplní
ORL, neurologie, urologie, rehabilitace, gynekologie 


Takto by měly vypadat interiéry polikliniky po rekonstrukci za 90 milionů korun. Nabídnou pacientům i lékařům větší pohodlí.