Vlastivědné vycházky

Středa 11. 5. Bílkova vila Sobota 14. 5. Bílá Hora snávštěvou kostela P. Marie Vítězné. Neděle 22. 5. Od Kodymky k Mydlářce. Neděle 29. 5. Z Lysolají do Dolní Šárky, aneb z krásné rokle do zajímavého údolí

Středa 11. 5. Bílkova vila
Ateliér i domov jedné znejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění. Sraz v l6.30 před objektem, Mickiewiczova ulici. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 60 Kč, průvodkyně PhDr. J. Škochová.

Sobota 14. 5. Bílá Hora snávštěvou kostela P. Marie Vítězné.
Sraz ve 13.45 na konečné  stan. tram č. 22 Bílá Hora. Vstupné 50/40 + dobrovolný příspěvek jako vstupné do kostela 20 Kč, průvodkyně J. Bondyová.

Neděle 22. 5. Od Kodymky k Mydlářce.
Tato vycházka Vás seznámí s některými obyvateli známé Hanspaulky. Sraz v15.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje (jede od metra Hradčanská). Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Neděle 29. 5. Z Lysolají do Dolní Šárky, aneb z krásné rokle do zajímavého údolí
Sraz v Lysolajích po příjezdu autobusu č. 160 do stanice Žákovská. Autobus vyjíždí ve 14.50 z Vítězného náměstí v Dejvicích, ve stanici Žákovská je v 15.01. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně Mgr. J. Náprstková.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci sMěstskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.