Blanka vydala další poklady z historie

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Hroby byly objeveny severně od ulice U Prašného mostu, v těsné blízkosti Pražského hradu. Nejprve jich bylo dvacet, počet se pak rozšířil o dalších deset hrobů, a výzkum stále není u konce. „Vzhledem k bohaté výbavě v podobě zlacených gombíků, stříbrných náušnic, jantarových perel či nožů je velmi pravděpodobné, že zde byli pohřbíváni lidé s významnějším postavením, nejspíš obyvatelé Pražského hradu či jeho předpolí,“ řekla mluvčí pražského Archeologického ústavu.

Většina hrobů patřila podle před-běžných archeologických analýz ženámnebo dětem, a to včetně novorozenců. Kosterní pozůstatky budou archeologové ještě spolu s pracovníky restaurátorské laboratoře a antropologického pracoviště zkoumat detailněji.

„Kromě samotných hrobů věnujeme pozornost i nalezenému okolnímu zázemí, díky kterému se můžeme hodně dozvědět o podobě Pražského hradu v období raného středověku,“ doplnila mluvčí ústavu.

Nálezy nejsou první, na které archeologové při výstavbě tunelu Blanka narazili. V úseku mezi ulicemi Patočkovou a Na Hubálce nalezli před pár týdny dvacet čtyři hrobů s kosterními pozůstatky ze 17. až 18. století.

Výzkum pohřebiště je poměrně náročný a vyžaduje dostatek času. Probíhá v dobré součinnosti s firmou Metrostav, která tunel buduje, i jejími subdodavateli. Termín dokončení je závislý na výsledcích skrývek, které teprve proběhnou. Podle Metrostavu objev výstavbu neohrozí. „To jsou věci, které jsou poměrně běžné. V harmonogramech s tím počítáme,“ ujistil mluvčí firmy František Polák.