Na Emě se žije kulturou, soutěží i myslí na jiné

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Koncert k poctě zpěvačky, po které je škola pojmenována, se konal letos posedmé. „Jde o tradiční akci, která je určena nejen žákům a pedagogům, ale i rodičovské veřejnosti,“ řekl ředitel školy Ota Bažant. Koncert zahájila bývalá žačka Radka Štiková, dnes studentka konzervatoře dvěma skladbami na klarinet a saxofon. Na klavír ji doprovázela učitelka Hana Kočandrlová, která byla režisérkou celého večera. Hlavní účinkující koncertu pak byla renomovaná umělkyně, sopranistka paní Dana Burešová, sólistka Národního divadla v Praze. Za klavírního doprovodu pana Davida Švece, klavíristy a dirigenta ND, přednesla několik operních árií i písní. Největší potlesk sklidila za árii Rusalky.

Součástí koncertního podvečera bylo vyhlášení výsledků 4. ročníku celoškolní soutěže Zlatá Ema. K již zavedeným kategoriím český jazyk, výtvarná výchova, cizí jazyky a zpěv v tomto školním roce přibyla ještě další, a to recitace. Společným tématem letošní soutěže bylo „místo pro přírodu“. Vítězové převzali od vedení školy keramické sošky Zlaté Emy. „Každá soška je originál. Jejich autorkou je paní učitelka Eva Wollnerová,“ vysvětluje ředitel Bažant.
Na závěr koncertu zazpívala Dana Burešová Rossiniho skladbu „Komický duet pro dvě kočky", spolu s ní zpívala i žákyně Somang Kang ze 3. D.

Žáci Emy Destinnové se u společné kulturní akce sešli za poslední dobu podruhé, první byla školní akademie, při které se na podiu vystřídali žáci všech ročníků vreji moderních tanců, stepů, baletů a zpěvů. Němou roli moderátora akademie pak v kostýmu Charlie Chaplina zdařile ztvárnil Jan Maršál z 5. B. Režii představení měla opět Hana Kočandrlová. Návštěvnost vysoce převyšovala kapacitu sálu. Mezi diváky usedly i starostka Marie Kousalíková a radní pro kulturu Veronika Vymětalová.