Nájemní bydlení střeží „ombudsman“

Na kvalitu správy obecního bytového fondu Prahy 6 dohlíží od května „bytový ombudsman“. Na něj se také lidé mohou obracet s podněty a případnými stížnostmi. Novou funkci zřídila obecní rada v rámci programového prohlášení na následující čtyři roky.

Podstatou nově zřízené funkce je podle něj poskytovat nájemcům obecních bytů jednoduchý spojovací článek mezi obcí a občanem. „Ombudsman by měl být jakýmsi přímým a nezávislým komunikátorem, měl by se stát pro občany partnerem pro řešení problémů přesahujících možnosti nebo kompetence správce domu a prostředníkem pro řešení případných sporů,“ vysvětluje místostarosta Štěpán Stupčuk, který má ve své gesci obecní majetek. Hlavní úlohou bytového ombudsmana bude vyřizování a prověřování požadavků a stížností nájemců obecních bytů, kontrola, odhalování a šetření nedostatků v činnosti správců obecních bytů. Funkci bytového ombudsmana rada zřídila nejen vsouvislosti se snahou zkvalitnit správu bytového fondu, ale i s výhledem na pokračující proces deregulace nájemného. Na „ombudsmana“ se lze obracet pomocí bezplatné linky 800100043 nebo mailem na ombudsman@praha6.cz.

Jak kontaktovat ombudsmana
Bezplatná linka: 800100043
E–mail: ombudsman@praha6.cz
Úřad Prahy 6 tel.: 220189 111

Méně firem, lepší kontrola

Městská část zredukovala počet správcovských firem, které se o obecní domy starají. Způvodních čtyř zůstanou jen dvě. Správu nemovitostí společností Centra a PMC Facility převezme od července Sneo, správcovská firma vlastněná městskou částí. Správa společnosti Austis zůstává stejná. „Tento krok vyplynul z dlouhodobých reakcí nájemců na to, jak firmy spravovaly domy,“ uvedl Štěpán Stupčuk. Městská část od toho podle něj očekává nejen snížení nákladů na správu, ale hlavně zlepšení její kvality. „To ocení právě občané, zlepšit by se tak měla i kvalita nájemního bydlení,“ říká Stupčuk. Koncentrace výkonu správy nemovitostí by dle něj měla umožnit lepší kontrolu.