Praha 6 pokračuje v rekonstrukcích chodníků

I s úspornými rozpočty pokračují hlavní město i Praha 6 s rekonstrukcemi komunikací.

V červnu zahájila TSK již poslední etapu rekonstrukce Terronské ulice, a to v úseku Albánská – Čínská. Dokončena má být do konce měsíce. Stejně jako v předchozích částech oprav bude povrch z kamenných kostek vyměněn za asfalt, dojde k regulaci parkování také s ohledem na stromy, které získají více prostoru.

Na tuto opravu naváží během léta úpravy na náměstí Svobody. Vozovka před Skleněným palácem by se měla změnit na obytnou zónu, komunikace související se základní školou bude obousměrná a upraví se prostor před základní školou a bude zde zřízena nová světelná signalizace.

Tempo oprav zpomaluje

Praha 6 se letos rozhodla v rámci zvyšování úrovně kvality povrchu komunikací na svém území vyčlenit ve svém rozpočtu na opravy povrchů chodníků 16 milionů korun,“ informoval místostarosta Jan Záruba. „V letošním roce budou především dokončeny opravy zahájené v minulém roce, nicméně v koordinaci s opravami inženýrských sítí budou také zahájeny stavby nové,“ dodal.

Do konce červa tak bude dokončena celková oprava Bachmačského náměstí. Opravy v památkové zóně Tejnka vulici Za Strahovem budou završeny rekonstrukcí opěrné zdi a úpravou nároží s posezením a zelení na křižovatce s ulicí Nad Tejnkou.

Po opravách inženýrských sítí v Jenečské ulici je připravena realizace I. etapy celkové opravy komunikace v úseku Hostouňská – Libocká. Vulici Nad Hradním vodojemem bude v návaznosti na dokončení rekonstrukce kanalizace a plynovodu zahájena celková oprava ulice od křižovatky s ulicí Na Petřinách směrem k Müllerově vile.

Chodníkový program v Praze 6 běží už desátý rok. Za tu dobu nechala radnice opravit sto deset ulic. Nyní přicházejí na řadu ulice, které mají  složitější zasíťování a zároveň má Praha 6 úspornější rozpočet, proto se tempo zpomaluje. Aby se předešlo věčnému záplatování, dělá radnice nové povrchy chodníků až poté, kdy mají práci v zemi definitivně hotovou síťaři.