Pražská vlastivěda

Čtvrtek 9. 6. Bílkova vila Sobota 18. 6. Letohrádek Hvězda Neděle 26. 6. Břevnovský klášter

Čtvrtek 9. 6. Bílkova vila.
Prohlídka stavby s unikátní symbolistickou koncepcí v kontextu vilové zástavby hradčanských bašt, jejíž interiérové vybavení dokonale souzní s umělcovou představou chrámu i dobovým duchem „Gesamtkunstwerku“. Začátek akce v16:30 před vchodem do Bílkovy vily (Mickiewiczova 1, Praha 6 – Hradčany).

Sobota 18. 6. Letohrádek Hvězda.
Celková prohlídka významné renesanční stavby ze 16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu Ferdinanda Tyrolského, spojena s procházkou v oboře. Začátek akce ve 14 hod. před bránou do Obory Hvězda z Libocké ulice, Praha 6 (tram. č. 1, 2, 18 „Petřiny“).

Neděle 26. 6. Břevnovský klášter.
Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v15 hod. před kostelem sv. Markéty (tram. č. 22 „Břevnovský klášter“).
Pořádá Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00, tel.: 221714 714, 221714 161, vlastiveda@pis.cz.