Stavba metra zabrala další staveniště

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

„V tomto stavebním dvoře také dojde k postupné demontáži obou štítů po dokončení ražby tunelů doDejvické,“ informoval za zhotovitele stavby Jan Prosr z Metrostavu. Ve stavebním dvoře došlo k pokácení některých dřevin v souladu s projektem a dendrologickými posudky, ostatní stromy jsou bedněním chráněny před poškozením.

Provoz stavebního dvora s sebou ponese některá dílčí dopravní omezení téměř do konce stavby. V části Kanadské ulice bude obousměrný provoz zachován, ale omezen na jednu polovinu vozovky, ve Velvarské bude omezeno parkování podél oplocení. Kvůli „vylepšení“ špatného geologickému podloží lze v této lokalitě už letos a ještě v příštím roce čekat omezení provozu na Evropské. „Krátkodobé zábory po polovinách vozovky způsobí vrty pro injektáže, kterými se podloží zpevní. Tato dopravní opatření jsou koordinována celotrasově a podrobně konzultována s dopravním podnikem, policií a orgány města a Prahy 6,“ uvedl Prosr.

Z pohledu dopravních omezení zůstává beze změny situace na úrovni křižovatky Horoměřická, Liberijská a Evropská, kde se buduje jižní část vestibulu metra a podchodu pod Evropskou. 

Hala ztlumí hluk

Výrazně by se mělo ulevit lidem žijícím v bezprostřední blízkosti staveniště při Kladenské ulici. „V květnu jsme zde postavili provizorní halu, která výrazně utlumí hluk ze stavební činnosti, což je v souladu s přáním místních obyvatel i Prahy 6,“ vysvětlil Prosr. Stavební dvůr při Kladenské navazuje na štolu František, která slouží k vývozu rubaniny ze stanice Červený Vrch.

Dopravní omezení pominulo na Veleslavíně, kde byl zprovozněn vnější pruh Evropské ve směru do centra, zabraný několik měsíců pro ražbu kanalizace. Objížďka přes Alžírskou ale potrvá až do roku 2013.

Zpoždění má příprava stavenišť na Petřinách. „V případě staveniště u OC Petřiny nám investor dosud nepředal potřebné plochy, protože jsou zde komplikace spozemky,“ vysvětluje Prosr. Komplikace také nastaly i u staveniště v Brunclíkově ulici, kde se řeší námitky vůči poloze výtahové šachty. Místní lidé totiž nesouhlasí stím, aby výstup z výtahu byl v chodníku před jejich domem. Aby se stavba nezpozdila, bude nutné najít řešení, razicí štít Tonda se k první stanici z Vypichu blíží. Má za sebou už 100 metrů hotového tunelu a druhý štít Adélka se na Vypichu montuje.


Lidem z okolí Kladenské by od hluku ze stavby metra měla ulevit hala dočasně postavená nad stavebním dvorem.