Vlastivědné vycházky

Sobota 4. 6. Procházkou z Červeného vrchu do Starých Dejvic Neděle 5. 6. Břevnovský klášter Středa 22. 6. Od kapličky ke kapličce

Sobota 4. 6. Procházkou z Červeného vrchu do Starých Dejvic.
Beránka, Zlatnice, Pernikářka i moderní architektura z 20. století a další zajímavosti čekají na vycházce částí Hanspaulky. Sraz v 10 hod. na stan. tram č. 2, 20, 26 Horoměřická. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.

Neděle 5. 6. Břevnovský klášter
Nejstarší a dodnes činný mužský klášter v Čechách. Celková prohlídka zahrnuje klášter, kryptu i kostel. Sraz v 15 hod. před vstupní branou do areálu, spoj. tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter. Vstupné 50/40 Kč + vstupné do objektu 50/30 Kč, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová

Středa 22. 6. Od kapličky ke kapličce.
Třídílný cyklus Od lorety kloretě. Naše dnešní vycházka povede od Lorety na Hradčanech do Břevnova, kde uvidíme několik původních kapliček poutní cesty. Sraz v 17 HOD. na stan. tram. č. 22 Malovanka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně PhDr. E. Havlovcová. Příští akce cyklu v sobotu 25. 6. – Loreta vHájku.
Pořádá Porta Praga ve spolupráci sMěstskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.