Domov sv. Karla Boromejského pomáhá 15 let

náhled souboruV letošním roce oslavuje Domov sv. Karla Boromejského, který se stará o nemocné seniory, 15. výročí znovuotevření ke své službě.

V červnu se uskutečnil slavnostní výroční koncert v Betlémské kapli, jehož výtěžek poslouží k vybudování odpočinkové zahrady pro pacienty. 4. září se koná v Domově Zahradní slavnost, kde může veřejnost padesátikorunovou vstupenkou přispět také.

Služba nemocným pomáhá rodinám, které se nemusejí o svého blízkého strachovat a vědí, že je v dobrých rukou. Zájem o umístění je čím dál větší. „Vývoj se ale nedá zastavit. Před lety pořízené věci zastarávají a časem dosluhují, udržet tak náročný provoz je čím dál složitější. Abychom mohli službu udržet, zkvalitňovat, vzdělávat a motivovat personál, pokračovat v započatých projektech, potřebujeme podporu dárců, bez níž by Domov nebyl tím, čím dnes Bohu díky je,“ říká představená kláštera, sestra Konsoláta.

Jedním z pravidelných dárců Domova sv. Karla Boromejského v Řepích je Praha 6, která sním spolupracuje celých 15 let. Tehdy byla také poprvé uzavřena smlouva na zabezpečení sociálně ošetřovatelských lůžek. Tato lůžka jsou určena pro občany Prahy 6, jejichž nepříznivý zdravotní stav převážně nebo úplně omezuje jejich schopnost sebeobsluhy a je třeba poskytovat náročnou sociálně ošetřovatelskou péči, kterou nelze zajistit v domácnostech prostřednictvím pečovatelské služby. Praha 6 přispívá ze svého rozpočtu částkou 370 korun na lůžko a den. „Pro letošní rok je smluvně zabezpečeno pět sociálně ošetřovatelských lůžek a 35 lůžek následné péče, na jejichž provoz přispívá Praha 6 částkou 200 korun za lůžko na den,“ sdělila vedoucí odboru sociálních věcí Prahy 6 Jitka Köcherová.

Praha 6 dlouhodobě podporuje formou grantu i denní stacionář, který nabízí celodenní plnohodnotný program. „Vloni jsme podpořili činnost tohoto zařízení částkou 3.372.250 korun,“ uvedla Köcherová s tím, že za celou dobu spolupráce radnice nezaznamenala z řad občanů nějakou stížnost, naopak jen slova pochvaly. Praha 6 Domovu přispívá každoročně nejen formou grantů, ale i vlastními charitativními akcemi a sbírkami.

Dlouhou historii uťal režim

Domov, který původně sloužil k péči o sirotky, byl v roce 1865 přeměněn na ženskou věznici. Sestry boromejky zde spolu s trestankami žily a pracovaly v domě i na polnostech. Tuto činnost tvrdě a na dlouhou dobu zastavila padesátá léta. Věznice byla zrušena a sestry násilně vystěhovány. Dům pak čtyřicet let používal Výzkumný ústav zemědělské techniky.

Po roce 1990 se spojily síly i finanční prostředky Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Nadace Dobré dílo, magistrátu, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zdravotnictví, vězeňské služby, městských částí a mnoha sponzorů, aby budova mohla opět sloužit naplňování základního poslání sester boromejek. v roce 1996 zde byla započata obnovená služba, která v návaznosti na historii poskytuje práci a vzdělávání ženám ve výkonu trestu, ale zároveň propojuje tuto resocializační činnost s péčí o nemocné seniory.

Pomáhají dárci

Během patnácti let se podařilo mnoho dobrého. Zanedbaný dům byl s pomocí mnoha sponzorů tuzemských i zahraničních rekonstruován a vybaven pro zdravotní a sociální péči. V kostele sv. Rodiny byly postupně zrestaurovány beuronské malby. Moderní technika umožňuje pacientům sledovat pomocí audio-video přenosu bohoslužby i četné a rozmanité koncerty, pořádané v tomto krásném prostoru. Díky veřejné sbírce byly postupně pořízeny moderní polohovací postele se speciálními matracemi, stěny v pokojích i na chodbách dostaly barevné odstíny, starý darovaný nábytek byl vyměněn za nový. v pokojích ležících pacientů přibyly televizory, domov má moderní počítačovou síť, bezbariérové úpravy a kromě nádherné květinové zahrady, se začala v blízkosti budovy postupně vytvářet odpočinková zahrada, která bude sloužit pacientům i návštěvám.

Domov se také otevírá veřejnosti při kulturních akcích, množstvím exkurzí dalších studijních oborů, pořádáním vzdělávacích akcí pro zdravotníky a sociální pracovníky, umožňuje stáže a praxe studujícím pěti zdravotních škol. To vše prospívá pacientům, kteří se necítí vyloučeni ze společnosti, a kromě péče mají dostatek aktivit, které jim pomohou po psychické stránce. V neposlední řadě tu lidé nacházejí posilu v duchovní péči, kterou vyhledávají, pomáhá jim a jsou za ni vděční. 


Řeholní sestry se starají o seniory, kteří kvůli zdravotnímu stavu potřebují náročnou ošetřovatelskou péči. 


Domov Karla Boromejského v Řepích spojuje svět starých a nemocných lidí, řeholních sester, odsouzených žen i civilních zaměstnanců.