Informace k bezplatné přepravě MHD od 1. července

Od 1. 7. 2011 dochází k rozšíření bezplatné přepravy o děti od 10 do 15 let a o seniory od 65 do 70 let. Pro lepší orientaci Ropid uvádí následující souhrn podmínek a požadavků pro jednotlivé věkové kategorie, které mohou jezdit po Praze od 1. 7. bezplatně.

Děti od narození do 6 let

✔ jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu

✔ nemusí nijak prokazovat věk

Děti od 6 do 10 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí prokázat věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem (jméno, příjmení, datum narození, fotografie)

✔ pokud nemají žádnou průkazku, zaplatí poloviční jednotlivé jízdné

Děti od 10 do 15 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč

✔ pokud nemají opencard saplikací „jízdné zdarma“, ale mohou prokázat věk, zaplatí poloviční jednotlivé jízdné

✔ pokud nemohou ani prokázat věk ➙ platí plné jízdné

Senioři od 65 do 70 let

✔ jezdí zdarma pouze v Praze

✔ musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč na max. 6 let

✔ pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč, ale mají „průkazku PID“ ➙ platí po Praze poloviční jednotlivé jízdné

✔ pokud nemají ani „průkazku PID“ ➙ platí plné jízdné

Senioři nad 70 let

✔ jezdí zdarma v Praze i okolí (ve vnějších pásmech pouze v autobusech PID)

✔ stačí se prokázat občanským průkazem ČR, povolením k pobytu v ČR nebo identifikační průkazkou PID případně opencard za 20 Kč

✔ pro bezplatné cestování po Praze ve vlacích je nutné mít opencard saplikací „Senior70+“ za 20 Kč na 4 roky

✔ pokud nemohou prokázat věk ➙ platí plné jízdné