Lidé si prohlédli, jak vznikají tunely pro metro

náhled souboruVeřejnost i politici si v červnu připomenuli 62 let od jedné z prvních justičních vražd komunistického režimu – popravy významného generála a diplomata Heliodora Píky.

Součástí Dne otevřených dveří pak byl i křest druhého razícího štítu, který bude na stavbě pracovat. Právě tato součást moderního stroje, který po smontování dosáhne délky 100 metrů a bude vážit necelých 900 tun, byla pro veřejnost největší atrakcí. Jméno Adéla mu vybrali dětští pacienti nemocnice v Motole. Stejný stroj na stavbě již pracuje, jmenuje se Tonda a razit začal před dvěma měsíci. Stejně jako jeho dvojče je výrobkem německé firmy Herrenknecht.


Lidé během Dne otevřených dveří obdivovali část razicího štítu Adély.

Zájemci mohli nahlédnout do jednokolejného tunelu, který má první štít už za sebou. V den prohlídky měl Tonda vyraženo 220 metrů tunelu směrem ke stanici Petřiny, která je již vyražena pomocí vedlejší přístupové štoly. Jen o málo delší trasu ke stanici má ještě před sebou. Druhý tunel do stanice začne razit Adéla začátkem července.

Štít za účasti veřejnosti v 34 metrů hluboké montážní šachtě pokřtil primátor Bohuslav Svoboda a jeho náměstek Karel Březina. „Jméno Adéla znamená ušlechtilá a vznešená, a k tomuto stroji a jeho technologii to skutečně patří,“ podotkl primátor. Náměstek Březina veřejnost ubezpečil, že v roce 2014 by se lidé měli svézt novými stanicemi z Dejvic do Motola. Pavel Pilát, generální ředitel společnosti Metrostav, která ještě se společností Hochtief metro staví, slíbil, že práce půjdou rychleji než na začátku, kdy se „vychytávaly“ dětské nemoci. „Stroje by měly být schopny urazit 15 metrů za den,“ uvedl. Celkem musí každý stroj urazit 4050 metrů, zbytek z6134 metrů nové trasy bude ražen klasickou technologií. 

Tonda i Adéla pracují bezpečně

Velký zájem měli zejména lidé z Prahy 6 o postup a metodu ražby metra, protože jich se stavba nejvíce dotýká. Pracovníci Metrostavu proto celý den vysvětlovali princip moderní metody TBM-EPB (Tunnel Boring Machine – Earth Pressure Balance).Ražba tunelů pomocí mechanizovaných štítů se výrazně odlišuje od klasických technologií ražení, kde se krozpojování čelby používají trhací práce a strojní mechanizace jako jsou tunelbagry a frézy. „Podstatné na tomto způsobu ražení a vystrojování tunelu je to, že vyražený prostor za štítem je okamžitě zabezpečen železobetonovým ostěním, takže nevzniká žádný volný prostor,“ vysvětlil zjednodušeně princip ražby David Cyroň ze společnosti Metrostav, který má právě technologii TBM na starosti. Rubanina prochází do odtěžovací komory, odkud jde pomocí šnekového dopravníku na pásy. „Ražba štíty byla vybrána pro svou rychlost, bezpečnost a hlavně variabilitu pro použití ve složitých geologických podmínkách,“ dodává.

Návštěvníci se v rámci otevření staveniště seznámili spodmínkami práce zaměstnanců Metrostavu v podzemí, sdalší používanou technikou a zařízením staveniště. Nechali si vysvětlit, jak fungují zásobníky na pásy, které dopravují vytěženou zeminu pryč z tunelu a pravidelně se musejí prodlužovat. Další atrakcí byl ohromný jeřáb, který spouští do šachty jednotlivé součásti pro montáž razícího stroje. Pracovníci Metrostavu seznámili veřejnost i s dýchacími přístroji, které slouží k záchraně pracovníků v případě, že by pod zemí došlo k neštěstí kvůli úniku plynů.

Na velkoplošných panelech se lidé seznamovali s parametry projektu, jehož investorem je pražský dopravní podnik. Na trase dlouhé 6134 metrů z Dejvic do Motola budou čtyři stanice. Stanice Červený Vrch, Veleslavín, Petřiny – budou ražené, hloubená bude pouze stanice Motol. Trasa, jíž projede vlak metra při průměrné rychlosti za 7,5 minuty, by měla být dokončena v roce 2014.


Den otevřených dveří na Vypichu navštívilo osm a půl tisíce zájemců.


Za razícím štítem zůstává přímo hotový tunel. Vše zařídí stroje, pouze šrouby na spojích ostění musejí upevňovat lidé.


Lidé se dozvídali vše o práci v podzemí, na jejich dotazy odpovídali pracovníci Metrostavu i záchranáři.