Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011

Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard? Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco? Co mám udělat, abych jezdil po Praze zdarma od 1. 7. 2011? (10–15 nebo 65–70let) Odkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na opencard, abych mohl jezdit zdarma? Co když si nestihnu opencard pořídit? Dostanu i přesto v Praze slevu? Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit po Praze se slevou? Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu? Může si opencard pořídit i mimopražský zájemce nebo cizinec? Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho to trvá? Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?

Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard?

Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále občanský průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích PID, potřebujete opencard s nahranou aplikací Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky.

Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco?

Ne. Pokud prokáže věk jakoukoli průkazkou ověřenou vydavatelem, na které bude jméno, datum narození a fotografie, jezdí po Praze i nadále zdarma. Prokazovat se samozřejmě může i pomocí opencard s nahranou tarifní kategorií.

Co mám udělat, abych jezdil po Praze zdarma od 1. 7. 2011? (10–15 nebo 65–70let)

Lidé, kteří mají nově nárok na bezplatnou přepravu, budou potřebovat opencard s nahranou aplikací, která stojí 120 Kč splatností max. 6 let. Je tedy nejdříve nutné zažádat o opencard (pokud ji už nemáte) a poté si na ní nechat nahrát příslušnou aplikaci na kterémkoli místě, kde se prodává elektronické jízdné PID.

Odkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na opencard, abych mohl jezdit zdarma?

Novou aplikaci pro bezplatnou přepravu pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let na území Prahy si bude možné nahrát od 20. června 2011 na kterémkoli místě s prodejem elektronického jízdného PID (zejména ve stanicích metra). Před tímto datem není možné tuto aplikaci na opencard nahrát.

Co když si nestihnu opencard pořídit? Dostanu i přesto v Praze slevu?

Bezplatná přeprava pro děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70 let je podmíněna vlastnictvím opencard s nahranou příslušnou aplikací. Pokud ale dítě prokáže věk jakoukoli jinou průkazkou se jménem, fotografií a datem narození (nebo senior „průkazkou PID“), zaplatí pouze poloviční jednotlivé jízdné. Pokud však nedoloží věk ani tímto způsobem, nárok na žádnou slevu nemá a zaplatí plnocenné jízdné.

Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit po Praze se slevou?

Ano. Pro seniory mezi 60 a 65 lety se ohledně prokazování slev nic nemění. Pokud se prokážou „průkazkou PID“ nebo aplikací „průkazka PID“ na opencard, jezdí po Praze za poloviční jednotlivé jízdné. S opencard si lze kupovat i předplatní kupony za sníženou cenu.

Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu?

Bezplatná přeprava je v mimopražských tarifních pásmech umožněna pouze dětem do 6 let a seniorům nad 70 let (těm jen v autobusech). Kdo jezdí zdarma jen po Praze a chce jet vlakem PID nebo příměstským autobusem za její hranice, musí si dokoupit jízdenku pro příslušný počet vnějších tarifních pásem.

Může si opencard pořídit i mimopražský zájemce nebo cizinec?

Ano, vydání opencard není podmíněno ani trvalým bydlištěm, ani státním občanstvím.

Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho to trvá?

Vydání osobní opencard je i nadále bezplatné. Standardní doba pro zpracování žádosti a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její vydání spěcháte, můžete si kartu pořídit na počkání (poplatek za expresní vydání karty je 250 Kč).

Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?

Nevyužité již neplatné jednotlivé jízdenky PID se budou zpětně vykupovat v budově Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala v přízemí, přepážka číslo 9), a to až do konce roku2011.

Více informací o novinkách v Tarifu PID najdete na www.ropid.cz, www.opencard.cz nebo www.dpp.cz

Zdroj: Ropid