Praha 6 sečetla účet za loňský rok

Zastupitelé na červnovém zasedání projednali a schválili závěrečný účet za rok 2010.

Příjmy MČ Praha 6 dosáhly za loňský rok 990 milionů korun oproti 651 milionům ve schváleném rozpočtu. Výdaje městské části činily jednu miliardu 370 milionů, což je zhruba o dvacet milionů méně, než plánoval schválený rozpočet. Plánovaný schodek v rozpočtu, který městská část kryla z peněz vytvořených v minulých letech, byl 380 milionů korun oproti předpokládanému schodku 741 milionů korun. Městská část zůstává i nadále bez dluhů.

Závěrečný účet k rozpočtu, který připravovalo ještě minulé zastupitelstvo, zastupitelům předložila starostka Marie Kousalíková, která má finance ve své gesci. Připomněla, že z hlediska investic byl loňský rok mimořádný. Celkem bylo dokončeno nebo rozpracováno 104 investičních akcí, mezi větší patří výstavba nové budovy MŠ Velvarská, zahájení stavby MŠ Bílá hora nebo dokončení rekonstrukce ZŠ Interbrigády.

Zastupitelé zároveň schválili rozpočtový výhled na léta 2012–2016. „Materiál“ dokumentuje schopnost finančně plánovat rozvoj městské části v následujících letech. „Vycházeli jsme z reality letošního roku a posoudili jsme očekávaný vývoj, zejména v oblasti příjmů z dotací ze státního rozpočtu i rozpočtu města,“ uvedla starostka Kousalíková s tím, že se schválený dokument bude průběžně aktualizovat. Městská část předpokládá, že příjmy Prahy 6 budou v následujících letech mírně klesat. Výrazněji by měly klesnout běžné i kapitálové výdaje, a to z 800 set milionů korun na 655 korun. V roce 2016 by měl schodek v rozpočtu činit 50 milionů korun a krytý by měl být z peněz vytvořených v minulých letech.