Flétny z Prahy 6 koncertovaly v USA

Flétnový soubor ZUŠ Jana Hanuše v Praze 6 Musici gaudentes přijal pozvání studentského orchestru Orange Youth Symphony z New Yorku a uskutečnil sním výměnný koncert ve školním sále High School  v  Monroe- Woodburry, kde mladí američtí muzikanti působí.

Žáci ZUŠ Jana Hanuše svým výletem do New Yorku navázali na únorový koncert v Praze v Českém muzeu hudby, kde společně s Orange Youth Symphony provedli Dvořákovu Českou suitu, Bernsteinovu Ameriku a ve speciální úpravě Straussův Radetzkého pochod. Mezi mladými muzikanty vznikla nová přátelství, protože v New Yorku děti bydlely v rodinách svých amerických protějšků. Výměnnou přátelskou akci souborů podpořil grantem Magistrát hlavního města Prahy. Ředitel ZUŠ Jana Hanuše Miloslav Tengler podporuje mezinárodní aktivity své školy ve jménu myšlenky, že hudba spojuje mladé lidi jako mezinárodní řeč. Soubor Musici gaudentes vedený učitelkou Veronikou Pudlákovou, která na škole vyučuje flétnu, je otevřený dalším takovýmto aktivitám, pravidelně zkouší, koncertuje a plánuje nové cesty na další školní rok.