Kulturní odpoledne pro seniory

náhled souboruRozlehlá zahrádková osada Jenerálka byla založena v roce 1965 na místě odumírajícího ovocného sadu.

Prvního kulturního odpoledne se zúčastnilo asi 70 seniorů. Na programu se podíleli studenti Konzervatoře J. Deyla a střední školy pro zrakově postižené a soubor Musica e danca ze ZŠ Dědina. Po hudebním vystoupení na zahradě vily následovala prohlídka Galerie Anderle a sbírky afrického umění za doprovodu a odborného výkladu akademického malíře Jiřího Anderle. Řada seniorů si příjemně strávené odpoledne velmi chválila a rádi se zúčastní dalšího, zářijového odpoledne.

„V rámci našich priorit se snažíme zajistit pro naše seniory řadu projektů nejen v oblasti bydlení, ale i oblasti společenského vyžití. Věříme, že se nové kulturní akce stanou pevnou součástí života našich seniorů,“ shodli se radní pro kulturu Veronika Vymětalová a místostarosta městské části, který má v gesci sociální věci, Petr Ayeboua. Setkání se zúčastnili také starostka Marie Kousalíková, ředitelka Konta bariéry Božena Jirků, ředitelka Domova pro seniory Elišky Purkyňové Eva Kalousová. V průběhu odpoledne bylo podáváno občerstvení, kávu sponzorsky zajišťovala firma Starbucks Coffee z Vítězného náměstí.