Midibusová linka 216 nově obslouží oblast Baterií

Lídé z oblasti Baterií, okolí Ústřední vojenské nemocnice a Petřin se dočkali zlepšení dopravní obsluhy díky změně trasy midibusové linky 216.

Linka od září spojuje různé části Prahy 6, obslouží nové zastávky v oblasti Norbertova, Baterií a zlepší cestování k poliklinice na Petřinách i k Ústřední vojenské nemocnici. Konečná zastávka bude na Petřinách ve Stamicově ulici u polikliniky, nikoliv jako dosud na Hradčanské.

V úseku mezi Novými Vokovicemi přes Bořislavku po Vozovnu Střešovice je zachována původní trasa. I nadále je možné přestoupit na tramvaje v zastávkách Vozovna Střešovice a Bořislavka, nově také u Vojenské nemocnice.

Linka bude v provozu celodenně s tím, že v úseku Bořislavka – Nové Vokovice zůstane provoz pouze ve špičkách pracovních dnů. V pracovní dny přes den bude na lince 216 pravidelný interval 30 minut, o víkendu a večer 60 minut. Na linku 216 budou vypravovány nízkokapacitní autobusy s obsaditelností 25 míst k sezení a cca 35 míst ke stání.

O nově zavedenou trasu linky usilovala Praha 6 několik let na základě přání občanů. Součástí původního požadavku bylo vést linku 216 až do obratiště „Petřiny“. „Bohužel, ROPID, jako organizace odpovědná za projektování hromadné dopravy v Praze, konstatoval, že toto prodloužení by již vyžadovalo nasazení dalšího midibusu, a těch není v současné době ještě dostatek,“ uvedla k tomu Dana Charvátová, vedoucí odboru dopravy městské části. Pokud se nově trasovaná linka osvědčí, městská část se znovu pokusí dosáhnout prodloužení linky až na Heyrovského náměstí na Petřinách.

Těsně před spuštěním linky panovaly nejasnosti ohledně zastávky na Náměstí Před Bateriemi, umístěné nevhodně před vchod do evangelického kostela. Na základě nevole místních obyvatel Praha 6 iniciovala změnu polohy zastávky a její nové umístění projednala s dopravcem. Došlo tak k přemístění navrhované zastávky do nové polohy směrem k Norbertovu, umístění zastávky v opačném směru je v ulici Na Bateriích.  

Trasa a zastávky linky 216:

Poliklinika Petřiny – Vojenská nemocnice – U Vojenské nemocnice – Talichova – Náměstí Před Bateriemi – Norbertov – Sibeliova – Vozovna Střešovice – Macharovo náměstí – Pod Vyhlídkou – Starodejvická – Bořislavka – Horoměřická (směr tam) – Sídliště Červený Vrch (směr zpět) – Červený Vrch – Nádraží Veleslavín – Na Pastvinách (směr tam) – Nové Vokovice.