Osada Jenerálka ukrývá i okrasné dřeviny

náhled souboruRozlehlá zahrádková osada Jenerálka byla založena v roce 1965 na místě odumírajícího ovocného sadu.

Neustrnula ale na stavu v době jejího založení, kdy zahrádky sloužily především pro pěstování zeleniny a ovoce pro potřeby zahrádkářů. Pozornost je stále více věnována okrasné hodnotě zahrádek a společných ploch. Osada je součástí zeleného pásu obepínajícího Prahu a je organickou součástí chráněného území Šárka.

Dobrovolnou prací zahrádkářů byl vybudován areál bezmála 400 zahrádek s vodovodní sítí, se zásobní vodní nádrží, elektroinstalací, sítí cest a hospodářskou základnou. Centrem osady je parkově upravená plocha s dominantou rybníka. Kromě užitkových ovocných stromů je na území osady registrováno 52 druhů vzrostlých okrasných jehličnatých a stále zelených dřevin, 59 druhů opadavých okrasných listnatých stromů, tedy celkem kolem 3500 kusů dřevin. Hodnota uvedených dřevin vysoko převyšuje hodnotu vlastních zahrádek stejně jako jejich asimilační hodnota produkce kyslíku. Zahrádková osada je tak mimo svoji užitkovou a rekreační funkci je významnou fyzioterapeutickou základnou pro zdraví občanů, zejména pro aktivity seniorů. Je také významným dendrologickým arboretem hodným pozornosti ochránců přírody i široké veřejnosti.

Formou Dnů otevřených dveří, včetně odborného výkladu, může návštěva zahrádkové osady Jenerálka sloužit k rozšiřování vědomostí jak žáků škol, tak i dalším zájemcům. V posledních letech stále přibývá zahrádkářů mladších ročníků. Děti, které tráví čas se svými rodiči, se zde učí vážit si přírody a pečovat o ni.