Poliklinika Pod Marjánkou má nová okna

náhled souboruRozlehlá zahrádková osada Jenerálka byla založena v roce 1965 na místě odumírajícího ovocného sadu.

„Výměna všech více než 750 oken  je první významný investiční počin naší společnosti na poliklinice. Slibujeme si od něj kromě vylepšení vzhledu budovy i úsporu v nákladech na vytápění,“ říká Dušan Macháček za společnost Comitia Medical, která má polikliniku v nájmu. Práce probíhají v podstatě nepřetržitě. O jejich průběhu jsou průběžně informováni jak lékaři, tak návštěvníci polikliniky prostřednictvím letáků, nástěnek a stránek www. poliklinika-marjanka.cz. Samotná výměna včetně veškerých prací s tím spojených skončí koncem října.

Lékárna Pod Marjánkou využila výměnu oken k zásadní modernizaci interiéru, který dovolí kromě výdeje léků na předpis i samoobslužný prodej volně prodejných léčiv.

„Instalovali jsme také nájezd pro kočárky před spodním vchodem z ulice Patočkova. Počítáme i s vybudováním samoobslužné rampy pro invalidní vozíky před hlavním vchodem,“ říká Macháček.

Nájemce Comitia Medical se zavázal během pěti let od vydání stavebního povolení proinvestovat na opravě polikliniky 90 milionů korun. „V současné době finišujeme s projektem rekonstrukce pro stavební povolení. Ta bude zahrnovat mimo jiné výstavbu nových a modernizaci původních výtahů, opravu topení, rozvodů elektřiny, vody a kanalizace,“ informoval Macháček.

Po více jak 15 letech plánuje nájemce obnovit provoz rehabilitace včetně vodoléčby, dětské oddělení se vrátí do pravého křídla v budově v ulici Pod Marjánkou, poliklinika bude mít informační recepci a příjemné prostředí čekáren. V budoucnu se počítá s otevřením prodejen zdravotnických potřeb, oční optiky, dětského zboží a kočárků nebo občerstvení.  

Přicházejí noví lékaři

V poliklinice poskytuje v současnosti lékařské služky 40 lékařů ve 20 oborech. Naprostá většina lékařů ordinuje i nadále na svých místech. Dvě ordinace praktických lékařů se přestěhovaly cca 300 m od polikliniky na ulici Bělohorskou, a to včetně u nich zaregistrovaných pacientů. „Ti, kteří chtějí dále docházet na polikliniku, se mohou přeregistrovat se k MUDr. Řehákové popř. MUDr. Janouškové. Paralelně jednáme s dalšími praktickými lékaři o jejich budoucím fungování V poliklinice, a to v horizontu příštích měsíců,“ doplňuje Macháček. V letních měsících odešli z polikliniky lékaři z oboru ORL, urologie, neurologie a kardiologie. „Tyto praxe vystřídají a nově doplní lékaři ORL a foniatrie, ortopedie a rehabilitace od září, urologie a neurologie od listopadu. U většiny odborností máme vyřízeny registrace nestátních zdravotnických zařízení a žádáme příslušné zdravotní pojišťovny o uzavření smluv. Týká se to mimo již zmíněných ještě o obory endokrinologie, rehabilitace, diabetologie, kardiologie. Stále platí náš záměr doplnit a rozšířit polikliniku o žádané lékařské odbornosti,“ uvedl zástupce společnosti Comitia Medical Macháček. Podrobnější informace naleznou zájemci na stránkách www.poliklinika-marjanka.cz.