Pražská vlastivěda

Neděle 25. 9. Kostel Panny Marie Vítězné na Bílé hoře

Prohlídka interiéru kostela, který nám připomene události bitvy na Bílé hoře, výmalbou od V. V. Reinera a J. A. Schöpfa a obrazem s námětem Panny Marie, který je opředen zajímavým příběhem. Začátek akce v10:00 před kostelem Panny Marie Vítězné (ulice Zbečenská, tram. č. 22 „Bílá hora“). Milada Racková.

Pořádá Vlastivědný útvar Pražské informační služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, PSČ 150 00, tel.: 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz