Rada řešila změny vúzemním plánu

Radní Prahy 6 se na svém srpnovém zasedání zabývali celoměstsky významnými změnami územního plánu Prahy.

Se změnami, které navrhuje hlavní město, radní souhlasili. Pouze v případě Sedlce svůj souhlas s budoucí zástavbou podmínili nižší kapacitou zastavěného území. Rada pak navrhla další změny, které předložila útvaru rozvoje města k posouzení.

Významné změny vúzemním plánu schvalují pražští zastupitelé do doby, než bude hotový nový územní plán. Ten bude podle současného vedení města dokončen nejdříve v roce 2014, přestože se čekal mnohem dříve. „Praha 6 se může vyjadřovat kúzemnímu plánu v rámci jednotlivých vln změn,“ vysvětluje radní Věroslav Gebouský, odpovědný za oblast územního rozvoje a dodává, že konečné slovo má zastupitelstvo hlavního města.

Radní Prahy 6 souhlasili s návrhem hlavního města na změny v územním plánu, které povedou kdobudování mimoúrovňové křižovatky Lipská – Aviatická. Souhlasili také se změnou, která povede ke stavbě multifunkčního operačního střediska Malovanka v místech nad portálem vjezdu do Strahovského tunelu. Další změna územního plánu umožní zástavbu v areálu bývalého Strnadova zahradnictví ve Veleslavíně. Zde by měl výhledově vzniknout obytný komplex s centrálním náměstím a parkem. „Změna předložená magistrátem má ještě menší koeficient zástavby, než původně navrhovala Praha 6,“ řekl radní Gebouský. S koeficientem zástavby radní naopak nesouhlasili v případě areálu při Kamýcké ulici v Sedlci. „Souhlas rady podmiňujeme výrazným snížením koeficientu zástavby, zajištěním občanské vybavenosti v lokalitě a zlepšením dopravní dostupnosti,“ uvedl V. Gebouský s tím, že stejný požadavek měla Praha 6 již před lety, kdy návrhy změn projednávalo i šestkové zastupitelstvo.

Rada Prahy 6 připojila vlastní návrhy na změny v územním plánu. Mezi nimi je například záměr změnit využití strahovského areálu. Radnice chce, aby se zmenšil rozsah velkého rozvojového území tak, aby bylo ponecháno pouze na ploše vysokoškolských kolejí a velkého strahovského stadionu. K možné zástavbě by tak byly vymezeny jen tyto plochy. Sousední stadiony Přátelství a Evžena Rošického chce Praha 6 ponechat pro vrcholový sport. Přeměnit by se mohlo také využití vojenského a skladového areálu v Ruzyni. Na tuto plochu si Praha 6 nechala zpracovat architektonickou studii, podle které by v místě mohla vyrůst obytná čtvrť pro zhruba 15tisíc lidí. Další záměr Prahy 6 má scelit území v parku Hanspaulka tak, aby se tam nemohlo stavět. Celá plocha hanspaulského parku by tak měla být územním plánu označena jako zeleň. Radnice by také chtěla v oblasti usedlosti Šatovka vyhradit území, které by mohlo v budoucnu sloužit zdravotnickému zařízení. „Praha 6 zde dlouhodobě plánuje výstavu léčebny dlouhodobě nemocných,“ doplňuje radní Gebouský.