Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Začátek školního roku je také již pravidelně ve znamení oslav Dne Prahy 6 a tradičního udílení čestných občanství... Září bývá každoročně měsícem řady aktivit a akcí. Na co všechno se mohou po prázdninách těšit obyvatelé Šestky? Radnici se podařilo prodloužení  autobusové linky, obsluhující část Břevnova a zdravotnické zařízení v ulici Stamicova. Přesto někteří lidé volají po tom, aby nová linka obsloužila větší území. Dokážete to ještě ovlivnit? 

Začátek školního roku je také již pravidelně ve znamení oslav Dne Prahy 6 a tradičního udílení čestných občanství...

Naší snahou bylo a je vepsat ocenění Čestný občan Prahy 6 do povědomí lidí svou vážností, respektem a důstojností. Zároveň se snažíme oslavit a připomenout si 4. září, tedy den, který považujeme za mezní datum při vzniku dnešní Prahy 6. Kromě samotného slavnostního udílení titulů Čestný občan Prahy 6 proběhne i letos celá řada zajímavých akcí pro veřejnost. Sama se velmi těším na další představení opery v Šárce, tentokrát s premiérou Dalibora od Bedřicha Smetany. Den Prahy 6 ale nabídne i další akce, Tomíčkův memoriál, výstavu fotografií Evy Pilarové aj. Tak snad si každý vybere tu svou. 

Září bývá každoročně měsícem řady aktivit a akcí. Na co všechno se mohou po prázdninách těšit obyvatelé Šestky?

Občané si jistě všimli, že nejen září je měsícem akcí pro veřejnost. Jen v letošním roce radnice organizuje nebo se spolupodílí na zhruba stovce akcích pro veřejnost, od těch produkčně méně náročných – například setkání s občany, kulturní odpoledne pro seniory, až po téměř megaakce, jakou jsou operní představení  v Šárce, Břevnovské posvícení, Ladronkafest, který zahájí Týden zdravé šestky a další.

Radnici se podařilo prodloužení  autobusové linky, obsluhující část Břevnova a zdravotnické zařízení v ulici Stamicova. Přesto někteří lidé volají po tom, aby nová linka obsloužila větší území. Dokážete to ještě ovlivnit?

Vést autobusovou linku č. 216 až do obratiště „Petřiny“ bylo součástí požadavku městské části. Původní varianta trasy linky to i předpokládala. Bohužel, ROPID, jako organizace odpovědná za projektování hromadné dopravy v Praze, konstatoval, že toto prodloužení by již vyžadovalo nasazení dalšího vozidla, tedy midibusu, a těch není v současné době ještě dostatek. Původní záměr Prahy 6 samozřejmě trvá i nadále a pokud se nově trasovaná linka osvědčí, bude Praha 6 ve vhodnou chvíli opět intervenovat u příslušných institucí, s cílem prodloužení linky do obratiště „Petřiny“ dosáhnout.