Tonda projel stanicí Petřiny, Adéla je mu v patách

náhled souboruRozlehlá zahrádková osada Jenerálka byla založena v roce 1965 na místě odumírajícího ovocného sadu.

„Práce na prodloužení metra A pokračují podle plánu. Čtyři nové, bezbariérové stanice metra zajistí dopravní obslužnost pro devadesát tisíc obyvatel v přímé docházce, ve spádové oblasti budou pokryty potřeby asi sto osmdesát tisíc potenciálních cestujících,“ vypočetl primátor Bohuslav Svoboda.

V průběhu prací se potvrdila správná volba zvolené technologie TBM-EPB, tedy plnoprofilovými razicími štíty. „Ražba prvního úseku tunelů do stanice Petřiny pro nás byla obdobím, kdy se všichni účastníci seznamovali s nově použitou technologií. Ražba probíhala v poměrně obtížné geologii dvou rozdílných geologických vrstev jílovců a pískovců. I přes tyto náročné podmínky jsme dosáhli rychlost ražby až 19.5 m za den,“ uvedl Ing. David Cyroň, vedoucí projektu TBM ze společnosti Metrostav. Za strojem pak zůstává prakticky hotový tunel, do kterého budou po dokončení ražby položeny koleje a celá technologie provozu metra. Všechna provedená kontrolní měření prokázala, že zvolená metoda je šetrná k povrchové zástavbě a umožňuje bezpečnou ražbu i ve složitých geologických podmínkách.

Ze stanice Petřiny bude štít pokračovat s ražbou směrem ke stanici Veleslavín, kde se očekává prorážka přibližně na konci roku 2011. V srpnu také proběhlo slavnostní zahájení ražeb přímo stanice Veleslavín. Stanice je ražena novou rakouskou tunelovací metodou NRTM, která slouží rovněž při budování dvoukolejných tunelů z Vypichu do Motola a odstavných kolejí. Po ražbě stanice dorazí razicí štít TBM, který stanicí projede.  

Peníze od města, pak od EU

Za prodloužení metra A zaplatí hlavní město celkově více jak dvacet jedna miliard korun. Radní hlavního města v srpnu souhlasila s navýšením městského rozpočtu v kapitole doprava ve výši 1 miliardy 550 milionů korun a poskytnutím dotace dopravnímu podniku na financování prodloužení trasy metra A. Uvolnění peněz musí ještě schválit městské zastupitelstvo. „Peníze je nutné poskytnout k tomu, aby bylo možné plynule pokračovat ve výstavbě. Zároveň se otevře cesta k získání peněz z Evropských fondů, jejichž čerpání je podmíněno předfinancováním ze strany hlavního města,“ konstatoval první náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Karel Březina.

Město by ze svých zdrojů mělo zaplatit přibližně 11,6 miliardy, z evropských fondů by mělo dostat zhruba 9,5 miliardy korun. Praha je zcela odkázána na vlastní finanční prostředky, nikoliv na stát, což je v evropském měřítku raritou. „Uděláme vše proto, abychom realizaci strategických investičních akcí udrželi,“ řekl primátor. Šestikilometrovým úsekem by se měli první cestující svézt v roce 2014. Ražba všech tunelů by měla být hotova na přelomu let 2012 a 2013. 


Prorážku posledních metrů s napětím čekali hlavně pracovníci Metrostavu. Více fotografií si lze prohlédnout v informačním středisku prodloužení metra v ulici K Lánu 2 každé úterý od 14 do 18 hodin.             Foto: Josef Husák, Metrostav 


Prorážku do stanice sledovali i zástupci města a Prahy 6.