TSK zahájila čištění ulic

Podzimní komplexní úklid komunikací byl zahájen již v polovině srpna a v Praze 6 bude probíhat do konce října. TSK vyzývá motoristy, aby sledovali dopravní značení v ulicích i informace na webových stránkách.

Bezplatná služba TSK info je možností, jak si zajistit informace o blokovém čištění. „Uživatel po registraci dostane do zadané adresy informace v jím zvolené ulici vždy týden a den před samotným čištěním,“ řekl mluvčí TSK Tomáš Mrázek. Zájemci naleznou odkaz na službu TSK info na přímo na stránce www.tesk-praha.cz, tam lze také nalézt informace v odkazu „Čištění komunikací“. Směrodatné pro úklid je ale značení přímo V ulicích.. Tam se značka zákaz zastavení s příslušným datem objeví sedm dní před plánovaným čištěním.

Harmonogram čištění naleznete i v Šestce na str. 12 a 13. Na úřední desce na str. 11 najdete také novou otevírací dobu sběrných dvorů v Praze 6. Provozovatel dvorů vyšel vstříc veřejnosti a nově otevřel dvory i v neděli. Naopak některé mají zavřeno v pondělí.