Vlastivědné vycházky

Neděle 4. 9. Prohlídka Břevnovského kláštera, který je nejstarším mužským a dodnes činným klášterem u nás.

Možnost seznámit se s jeho historií a podobou, a to v různých historických etapách. Sraz v15.00 před objektem (Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov – spoj. tram. č. 22 stan. Břevnovský klášter), průvodkyně PhDr. J. Chrastilová.

Pořádá Porta Praga ve spolupráci s městskou částí Praha 6. Kontakt: Eva Havlovcová, tel: 721 769 586, www.portapraga.cz.