Africké plastiky si mohou „prohlédnout“ i nevidomí

náhled souboruGalerie Anderle nabízí od ledna novinku svým návštěvníkům, kteří se potýkají s nedostatkem zraku. Vybrané exponáty si mohou osahat.

V Pélleově vile v Galerii Anderle byla zpřístupněna nevidomým a slabozrakým návštěvníkům vybraná kolekce exponátů. Postižení se tak mohou přímo dotýkat umění afrických kmenů. Popisky k exponátům jsou navíc popsány Braillovým písmem i velkými tučnými písmeny. „Tímto způsobem je zatím popsáno deset afrických plastik a dva obrazy. V nejbližší době přibydou další tři obrazy,“ říká Marie Urbanová, ředitelka galerie.

Na výběru exponátů a nejvhodnější instalaci popisků s galerií spolupracovalo sdružení Okamžik (sdružení pro podporu nejen nevidomých). Galerie Anderle – Pelléova vila se tak zařadila mezi jednu z mála kulturních institucí, které zpřístupňují své sbírky i návštěvníkům se ztrátou zraku. Dalším takovým je například palác Kinských v Praze.


Dřevěné sochy ze sbírky afrického umění si mohou nevidomí osahat.