Marie Kousalíkové pro Šestku

Na konci roku ovlivnilo život v Praze 6 několik zásadních a významných událostí. Na část Patočkovy ulice se po roce a půl vrátil provoz... Zastupitelé schválili úsporný  rozpočet pro tento rok... ... a Praha 6 ztratila čestného občana Václava Havla.

Na konci roku ovlivnilo život v Praze 6 několik zásadních a významných událostí. Na část Patočkovy ulice se po roce a půl vrátil provoz...

Probíhající práce související s výstavbou tunelu Blanka a komplexem na něj navazujících komunikací, ale i prodlužování trasy metra A směrem do Motola se bohužel negativně odráží na životním prostředí a životě zejména obyvatel naší městské části. Velmi proto vítám dokončení každé etapy těchto náročných, avšak naprosto nezbytných staveb. Jsem ráda a myslím, že se mnou i všichni obyvatelé Břevnova, že ke zprovoznění úseku Patočkovy ulice, které zcela jistě zklidnilo zdejší dopravní situaci, došlo v neuvěřitelném ročním předstihu oproti plánu. Hned druhý den po otevření tohoto úseku zmizely z Patočkovy ulice již skoro tradiční kolony a řidiči si zkrátili cestu do centra téměř o celou čtvrthodinu.

Zastupitelé schválili úsporný  rozpočet pro tento rok...

I přes naše protesty byl pro naši městskou část v rámci rozpočtu hl. m. Prahy schválen podstatně menší objem prostředků, než tomu bylo v minulých letech. To je bohužel fakt, který jsme museli při sestavování našeho rozpočtu vzít na vědomí. Výpadek příjmů je opravdu značný a úspory se dotkly prakticky všech kapitol. Znamená to pro nás samozřejmě značné omezení celé řady výdajů. Uděláme ale vše pro to, aby tuto ne zcela příznivou finanční situaci pocítili naši občané co nejméně.

... a Praha 6 ztratila čestného občana Václava Havla.

Václav Havel byl bezesporu mimořádný člověk, jakých není mnoho, a já jsem opravdu ráda, že jsem měla možnost jej osobně poznat. Když jsem mu na začátku loňského září předávala čestné občanství naší městské části, nikdy by mne nenapadlo, ačkoliv se necítil zcela zdráv, že nás tak záhy opustí. Zpráva o jeho smrti mne velmi zasáhla a jeho odchod pro mne znamená především ztrátu člověka, který se nebál promluvit a jehož názorů jsem si vážila, i když ne vždy jsem s nimi souhlasila.

Radostně, s nadějí a optimismem vykročme do roku 2012.