Nechte se informovat do mobilu

Pro zlepšení informovanosti o dění v Praze 6 nabízí městská část zdarma službu SMS InfoKanál neboli městský rozhlas „do kapsy“.

Do mobilních telefonů zaregistrovaných občanů je tak možné zasílat důležité informace z radnice, ale i pozvánky na kulturní akce, formou krátkých textových zpráv.

Službu nabízí městská část již sedmým rokem. V současné době SMS z Info kanálu odebírá zhruba 1300 občanů, radnice by však tímto způsobem chtěla oslovit co největší počet lidí. Odběr SMS zpráv funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů. Lidé si navíc mohou vybrat, jaký tip informace si přejí do mobilu dostávat. Mohou si vybrat mezi praktickými informace, aktualitami nebo například jen pozvánkami na akce. Služba je poskytována zaregistrovaným občanům zdarma. Veškeré související náklady nese radnice.

Jak službu získat?
1. Vyplněním registračního formuláře na www.praha6.cz/sms_infokanal.html
2. Odesláním registrační SMS – stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chce žadatel zprávy zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem je možné službu kdykoli zrušit. Pro využívání služby je třeba vždy registrační SMS zprávu v daném formátu zaslat z mobilního telefonu na číslo: 220 189 111.

Typy registračních SMS zpráv pro jednotlivá témata:

Formát zprávy pro registrování všech témat
REG jméno příjmení PRAHA 6 ulice číslo
nebo REG X Y PRAHA 6 ulice číslo
Formát zprávy pro registrování tématu Praktické informace
(dopravní uzavírky, havárie vody apod.)
REG jméno příjmení PRAHA 6 ulice číslo T1
nebo REG X Y PRAHA 6 ulice číslo T1
Formát zprávy pro registrování tématu Aktuality
(zajímavosti z Prahy 6)
REG jméno příjmení PRAHA 6 ulice číslo T2
nebo REG X Y PRAHA 6 ulice číslo T2
Formát zprávy pro registrování tématu Plánované akce
REG jméno příjmení PRAHA 6 ulice číslo T3
nebo REG X Y PRAHA 6 ulice číslo T3
Formát zprávy pro odregistrování
ODREG

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer (velikost písmen nehraje roli). Při špatném zadání textu zprávy nebo telefonního čísla nedojde k přihlášení nebo odhlášení.