Norbertovská škola je nejstarší, oslavila 120 let

náhled souboruNejstarší základní škola v Praze 6 oslavila v prosinci kulaté výročí. Od jejího založení uplynulo 120 let. Narozeniny oslavili žáci a jejich učitelé velkolepou besídkou, na které předvedli, co všechno dovedou.

Významné výročí spojila škola s tradičním vánočním odpolednem. V programu nechybělo vánoční zpívání, divadelní scénky, tanečky, zájemci mohli vyplňovat výroční kvíz a odpovědi hledat na školních nástěnkách.  Součástí akce byla malá dětská kavárnička a výstava o historii školy i přehlídka historických fotografií. K slavnosti se připojili bývalí absolventi školy, mezi které patří například i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. „Na setkání dorazily také v plném počtu všechny naše bývalé paní učitelky a někteří bývalí členové naší školní rady,“ řekla ředitelka školy Karolína Čermáková.

Na oslavách nechyběli také zástupci radnice. „Myslím si, že se škola ubírá správným směrem. ZŠ Norbertov vychovává slušné množství budoucích gymnazistů, na což mohou být učitelé i sami žáci hrdí,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka.

Podotkl, že přestože jde o školu s velkou tradicí, která je spíš rodinného typu, jde s dobou: „V současném světě, kde se člověk neobejde bez znalosti cizích jazyků, umožňuje žákům začít např. s anglickým jazykem hned od první třídy. Věřím proto, že dítě k cizímu jazyku najde mnohem lepší vztah, navíc když mohou děti konverzovat i s rodilým mluvčím.“

Také starostka Marie Kousalíková popřála dětem i učitelům, aby jim snaha a kvalitně odváděná práce vydržely i v dalších letech.

Jak šel čas...

O stavbě školní budovy rozhodli střešovičtí radní 15. května 1889. Předkladatel návrhu pro stavbu školy byl učitel Václav Morávek, který se stal i jejím prvním ředitelem. Vyčíslená hodnota stavby nové školní budovy 19.848 zlatých a 52 krejcarů. „Byla to obrovská částka, která možná školu předurčila k tomu, že bude vzdělávat své žáky mnoho let,“ podotkla při oslavách 120 let školy starostka Marie Kousalíková.

V říjnu 1891 Střešovice získaly kompletní školní zařízení, které vysvětil farář Norbert Horáček. Obecná škola byla smíšená a navštěvovat ji mohlo až 500 dětí. V prvním roce ji navštěvovalo 384 dětí, o které se starali dva učitelé a dva podučitelé. Děti se učily v pěti třídách.

V roce 1921 přibylo k původní budově další patro a tělocvična. V letech 1955–57 se vyučovalo v provizorním dřevěném pavilonu, v roce 1957 došlo k rozšíření školy o dvě křídla. V roce 1975 přibyl pavilon školní družiny.

Velká přestavba školy nastala v roce 2001, kdy byla postavena nová moderní tělocvična, generální rekonstrukce zahrnula jídelnu, kuchyň, šatny i třídy, došlo k výměně oken a vybudování nového vchodu a prostranství před ním. Na školní zdi přibyly sluneční hodiny.

Okénko do školní kroniky

❖ První světová válka se dotkla i školy na Norbertově. O prázdninách dne 27. července 1914 mobilizovani vojáci 28. pražského regimentu obsadili školu a byli zde ubytováni ve všech třídách až do podzimu. Zahájení školního roku bylo posunuto.
❖ V posledním roce války se v jarním období 1918 prakticky neučilo, protože nebylo uhlí na topení ve třídách. Stejně tak na podzim 1918 se v měsíci říjnu přestalo učit.
❖ Roku 1930 byla zbourána budova školy ve Střešovicích z roku 1867
❖ Od roku 1930 byla škola rozdělena na část dívčí a část chlapeckou. V roce 1940 došlo k jejímu částečnému sloučení
❖ 26. dubna 1940 byla školní budova obsazena říšskou německou brannou mocí
❖ 30. dubna 1941 byla škola z Alexandrovy koleje vystěhována. Budovu zabrala německá říšská pracovní fronta. Škola byla přemístěna do budovy měšťanské a obecní školy dívčí na Hradčanech v ulici Schönererova
❖ 20. listopadu 1942 je budova hlavní školy dívčí na Hradčanech také zabrána pro brannou  moc. Škola se přestěhovává do budovy hlavní budovy chlapecké na Hradčanech, Hládkov 224
❖ 7. října 1944 byla školní budova chlapecké školy na Hradčanech z bezpečnostních důvodů uzavřena. Střešovičtí školáci byli přestěhováni do budovy 1. obecné  školy v Břevnově u Markéty
❖ Od 23. dubna 1945 na všech školách úplně pozastaveno.Vyučování bylo obnoveno až po osvobození Prahy.
❖ 23. května 1945 byla školní budova ve Střešovicích předána vojenskou správou řídícímu učiteli Václavu Šmausovi.

Slavní absolventi norbertovské školy

sochař prof. AVU Jan Hendrych, lékař a olympijský vítěz ve vodním slalomu MUDr. Lukáš Pollert, herečka Jana Rybářová, herečka a režisérka Sabina a Theodora Remundovy, herečka Tereza Brodská, ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, hudebník Petr Kalandra, malíř Richard Konvička, novinář Janek Kroupa, spisovatel a publicista Petr Placák, režisérka Adéla Sirotková, výtvarník a spisovatel Pavel Büchler, reprezentant ve snowboardcrossu Michal Novotný. Mezi známé učitele školy patřil Miloslav Šimek.