Nové e-občanky jsou menší

Žadatelé o občanský průkaz dostanou od ledna nové typy průkazů. Jsou to tzv. elektronické občanské průkazy (e-OP), které mají velikost platební karty a obsahují bezpečnostní kód. Nejde však o plošnou výměnu průkazů, staré zůstávají v platnosti.

Elektronické občanské průkazy se budou vydávat ve dvou variantách. První možnost je průkaz se strojově čitelnými údaji (bez čipu) s bezpečnostním kódem. Druhý typ obsahuje navíc kontaktní elektronický čip. Tento však bude vydán pouze na základě žádosti občana a za správní poplatek 500 korun. Do čipu se zapíše číslo občanského průkazu a dále do něj lze zapsat údaje, jejichž zápis a rozsah stanoví zvláštní předpis – v prvé fázi zřejmě bude možné na čip nahrát elektronický podpis.

Nadále se také budou tisknout na úřadech i tzv. rychlé OP s omezenou dobou platnosti (při odcizení, ztrátě, apod.) Žádost o e-OP bude moci občan podat na kterémkoliv úřadě. Na rozdíl od žádosti o cestovní doklad, kterou může podat pouze v místě trvalého pobytu. Protože se nejedná se o plošnou výměnu OP, lze současné době vyměnit stávající platný občanský průkaz pouze za e-OP s kontaktním elektronickým čipem na vlastní žádost za 500 korun.

Případné dotazy Vám budou zodpovězeny tel.: 220 189 684, 220 189 809, 220 189 201. Informace naleznete též na www.praha6.cz.


Podstatné změny ve vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů

✔ občanské průkazy se budou na základě žádosti vydávat i občanům mladším 15 let (od narození), správní poplatek činí 50 korun
✔ fotografie na e-OP si úřad pořizuje sám (stejné jako u cestovního pasu)
✔ žádosti o e-OP se již nevyplňují, tisknou se z počítačů
✔ každý, kdo bude mít e-OP, si musí zvolit bezpečnostní kód (4 až 10 čísel)
✔ při výměně OP se občan rozhodne, zda v něm chce mít uveden rodinný stav (údaj je již nepovinný)
✔ do OP se již nebudou zapisovat nezletilé děti, zákaz pobytu, omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům
✔ nové OP nejsou zality ve fólii a jsou menší (viz. platební karta)
✔ do cestovních dokladů se zapisují tituly či vědecké hodnosti