Pečovatelka roku pracuje v Praze 6

náhled souboruPečovatelská služba Prahy 6 má ve svých řadách lidi na svém místě. Mezi ty nejlepší patří paní Milena Hrubešová, která se stala Pečovatelkou roku 2011. Ocenění převzala v rámci devátého ročníku soutěže.

Milena Hrubešová je pečovatelkou v Praze 6 více než dvacet let. Titul Pečovatelka roku 2011 převzala za mimořádně obětavou, kvalitní a zodpovědnou práci v oboru pečovatelství. Seniorům v jejich domácnostech pomáhá udržovat jejich soběstačnost, pomáhá s nákupy, úklidem, osobní hygienou, a to vše s maximální ohleduplností a laskavostí.

Slavnostní předání ocenění se konalo v prosinci na Novoměstské radnici v Praze. Ceny už podeváté udělovala Diakonie Českobratrské církve evangelické, která patří v Česku k největším poskytovatelům služeb pro staré lidi a handicapované a oceněním chce upozornit na potřebnost pečovatelského povolání. Tituly předala deseti nejlepším pečovatelům z celé republiky Miroslava Němcová, předsedkyně poslanecké sněmovny parlamentu.

Pomůže s nákupy i úklidem
Smyslem pečovatelské služby je zajistit, aby zejména senioři zůstávali ve svém přirozeném prostředí a mohli se maximálně začleňovat do společnosti, i přesto, že jsou v nepříznivé sociální situaci, a to z důvodu ztráty soběstačnosti, zhoršení zdravotního stavu a podobně. Pečovatelská služba Prahy 6 je určena především seniorům a zdravotně postiženým občanům žijícím na území Prahy 6 a v Domech s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech, každý pracovní den  od 7 do 15.30 hod. V současné době se o seniory stará 26 terénních pracovníků. „Cílem služby je podporovat uživatele v zachování jejich způsobů života ve vlastních domácnostech, pomoc překlenout i přechodné období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevyžaduje hospitalizaci a napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti, aby co nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí,“ říká ředitelka pečovatelské služby v Praze 6 Jana Soukupová.

Pečovatelská služba poskytuje tyto základní činnosti:
❍ základní sociální poradenství
 ❍  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 ❍  pomoc při osobní hygieně
 ❍  poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 ❍  pomoc při zajištění chodu domácnosti
 ❍  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zájemce se na Pečovatelskou službu může obrátit sám nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře, rodiny, jakékoliv osoby, která se domnívá, že by případný zájemce péči potřeboval, a to cestou písemnou, telefonickou či osobní návštěvou v sídle PS.

Návštěvní hodiny pro občany v sídle Břevnovská 4, Praha 6: pondělí 8–17 hod. a středa 8–17 hod. V ostatní dny je možné domluvit návštěvu telefonicky na tel. číslech: 220 513 315, 220 513 521


Pečovatelka roku Milena Hrubešová spolu s ředitelkou Pečovatelské služby Janou Soukupovou.