Praha 6 bude investovat do sociální oblasti a do škol

Praha 6 má schválený rozpočet na letošní rok. Opět úsporný. Investovat bude do sociální oblasti, školství nebo do oprav obecních domů. Omezí se investice do chodníkového programu. V této oblasti radnice očekává pomoc magistrátu, v jehož majetku chodníky jsou.

Městská část letos očekává příjmy 596,247 milionů korun. Předpokládané výdaje by se měly pohybovat ve výši 738,997 milionu korun. Rozdíl ve výši 142 milionů korun bude pokryt z několika zdrojů: ze splacení povodňové půjčky z roku 2002 od Prahy 8, z vrácení daně z příjmů v polovině roku a z úspor z minulých let. Městská část se při sestavování rozpočtu musela vyrovnat s tím, že jí byla oproti loňskému roku zkrácena dotace od hlavního města v rámci dotačního vztahu daně z příjmů od živnostníků, a to ve výši téměř 60 milionů korun. Přitom vybraná daň na území městské části  je nejvyšší v Praze a činí 134 milionů.

„Vypracovali jsme dokument, který bude schopen, já tomu pevně věřím, dobře plnit úlohu finančního plánu, kterým se budeme v příštím roce řídit,“ uvedla při prosincovém předkládání rozpočtu starostka Marie Kousalíková, která je zodpovědná za oblast financí.

Z celkového objemu výdajů bude zhruba 636 milionu korun určeno na běžné výdaje. Na investice je prozatím připraveno 102,750 milionů korun. Největší část výdajů se týká financování činnosti příspěvkových organizací Prahy 6, které městská část zřizuje, to znamená škol, domů s pečovatelskou službou, LDN... „Návrh letošního rozpočtu v plné míře pokryje potřeby těchto organizací,“ uvedla starostka.

Prioritou městské části zůstává sociální oblast, zejména problematika seniorů. Městská část bude letos investovat 25 milionů korun do modernizace domu s pečovatelskou službou v Libocké ulici, připravuje se projekt na rekonstrukci domu Dejvická 4. „Zde by měly vzniknout malometrážní byty pro seniory,“ říká zástupce starostky Petr Ayeboua.

V oblasti školství bude Praha 6 pokračovat v rekonstrukcích škol, v letošním roce zejména mateřských. Ve školce Na okraji vznikne nová třída ze školnického bytu a počítá se se zateplením celého objektu. Připravuje se projektová dokumentace k rekonstrukci mateřské školy Meziškolská. V základní škole J. A. Komenského dojde k vybudování knihovny, šaten a nové nářaďovny. „Základní školu Hanspaulka navíc čeká rekonstrukce školní jídelny za téměř 20 milionů korun,“ informuje radní pro školství Ondřej Balatka.

Nemalé investice z rozpočtu budou směřovat do obecního majetku. Praha 6 bude pokračovat v rekonstrukcích interiérů, topení a výměně oken v Rooseveltově ulici, komplexní rekonstrukce čeká domy v ulici Nad Kajetánkou a Patočkově. Do obecního majetku bude investováno téměř 28 milionů korun.

V oblasti dopravy došlo v letošním roce k utlumení výdajů na realizaci chodníkového programu. Letošní výdaje jsou pouze ve výši 7,5 milionů korun a jsou určeny především na opravy těch nejvíce poškozených chodníků. Městská část navíc očekává, že se o ně hlavní město, coby vlastník těchto chodníků, bude lépe starat. Na péči o veřejnou zeleň a vzhled obce městská část připravila do rozpočtu 105 milionů korun. Část je určena na rekonstrukci parků (např. Centrální park Kotlářka), největší část pak na údržbu zeleně, na svoz odpadu a na čistění ulic. „Budeme dělat všechno pro to, abychom udrželi naší městskou část čistou a zelenou,“ říká zástupce starostky Jan Záruba, který má v gesci životní prostředí. Přestože se v oblasti kultury některé akce pořádané Prahou 6 musely díky nižšímu rozpočtu zrušit nebo umenšit, radnice se bude i nadále snažit tradiční akce udržet.

Zastupitelé projednali rozpočet na svém prosincovém jednání a schválili jej po delší diskusi 24 hlasy, 15 zastupitelů bylo proti a jeden se zdržel. Opoziční zastupitelé z řad komunistů, TOP 09 i strany Zelených kritizovali schodek v rozpočtu a hovořili o potřebě dále šetřit. Zastupitelé TOP 09 navrhovali do budoucna rozdělit potřeby městské části na položky, které jsou nezbytné, na standard a nadstandard. Starostka Kousalíková se domnívá, že nadstandardních položek v rozpočtu příliš není. Přesto počítá s ustavením pracovní skupiny složené z odborníků, která by se touto analýzou podrobně zabývala, jak slíbila na jednání zastupitelstva.