Praha 6 přispívá na zajištění zdravotní péče

Lidé z Prahy 6 zejména seniorského věku, kteří vyžadují náročnou ošetřovatelskou péči například po operacích, budou mít i v letošním roce díky finančním příspěvkům městské části zajištěna ošetřovatelská lůžka a lůžka následné péče v lékařských zařízeních.

V Domově svatého Karla Boromejského, se kterým městská část dlouhodobě spolupracuje, bude v letošním roce k dispozici pět sociálně ošetřovatelských lůžek pro občany, jejichž zdravotní stav převážně omezuje schopnost se o sebe postarat. Takto náročné služby nelze poskytovat prostřednictvím pečovatelské služby, proto městská část přispívá na zajištění lůžek 370 korunami na lůžko za den. Ve stejném zařízení je pro občany Prahy 6 k dispozici 32 lůžek následné péče, která využívají senioři po propuštění z nemocnic, aby jim poskytla přiměřenou ambulantní péči. Finanční příspěvek Prahy 6 na provoz péče je více než dva miliony 300 tisíc korun. Jen za první loňské pololetí Domov kladně vyřídil 170 žádostí občanů Prahy 6.

V Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského je i nadále na žádost městské části vyčleněno 15 lůžek následné péče pro potřeby občanů Prahy 6, kteří vyžadují ošetřovatelskou péči. Příspěvek městské části půlmilionu korun slouží na snížení provozní ztráty, protože úhrady zdravotních pojišťoven nepokrývají náklady na provoz lůžek. Městská část má také díky půl milionovému příspěvku pro své občany rezervována čtyři lůžka v Hospici Štrasburk, což je zařízení, které se stará o pacienty v konečném stavu onkologických nemocí.