Stromky nepatří do kontejnerů, ale vedle nich

náhled souboruVolně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem budou odváženy při pravidelném svozu až do 28. února.

Je třeba, aby lidé vánoční stromky odkládali vedle popelnic, a nedocházelo tak ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. „Vánoční stromky nepatří na stanoviště separovaného odpadu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu v domech, popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes prostory objektu,“ upozorňuje mluvčí Pražských služeb Miroslava Egererová.

V případě vnitrobloků je třeba odkládat vánoční stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. Vánoční stromky nepatří ani k nádobám na tříděný odpad na papír, plast a sklo. Pražské služby vyhozené stromky odvážejí do spalovny.