Zápisy prvňáčků již v lednu

Zápisy do prvních tříd základních škol v Praze 6 budou probíhat ve všech školách v jednotném termínu od 24. a 25. ledna v odpoledních hodinách. Rada městské části zároveň schválila kritéria pro přijímání dětí, v nichž ředitelům škol doporučuje postup pro případy, kdy počet přijatých žádostí překročí předem stanovenou kapacitu počtu žáků.

Podle doporučených kritérií by měly být přijaty hlavně děti s trvalým pobytem ve školském obvodu. Jde o takzvanou spádovou oblast, která je stanovena obecně závaznou vyhláškou hlavního města. Následně se bere ohled na to, zda dítě trvale bydlí na území městské části, nebo zda školu navštěvuje starší sourozenec. Poté se přijímají děti s trvalým pobytem v Praze, a také v těch mimopražských obcích, které za své žáky hradí Praze 6 neinvestiční výdaje. Pak přicházejí na řadu ostatní zájemci.

Kapacitu počtu přijímaných žáků stanovují pro každou školu ředitelé škol v souladu s interním plánem naplněnosti jednotlivých ročníků na základě zpracovaného podkladu k demografickému vývoji v Praze 6. „Škola totiž nesmí v žádném případě překročit rejstříkovou kapacitu celkového počtu žáků,“ vysvětluje radní pro oblast školství Ondřej Balatka. A dodává: „Právě na základě údajů z demografické studie schválila rada doporučující kritéria, jejichž záměrem je zejména rozvolnění počtu přijímaných prvňáčků tak, aby i za 4-6 roků  měla škola stále dostatek míst pro přijímání dalších dětí. A to nejenom ze svého spádového obvodu, což je mimochodem povinnost ze zákona, ale i pro další zájemce zejména z naší městské části.“

Již při minulých zápisech byly některé školy nuceny řešit zvýšený zájem o 1. třídy buď otevřením další, původně neplánované, třídy, nebo vydáváním rozhodnutí o nepřijetí.

Informace o školách najdou rodiče dětí na webových stránkách jednotlivých škol nebo na webu www.praha6.cz či na stránkách www.jakdoskoly.cz (včetně souhrnného hodnocení škol, přehledu školních vzdělávacích programů a statistických údajů). Školy aktuálně připravují i dny otevřených dveří, jejich termíny jsou také uvedeny na webových stránkách škol.

Rodiče se nemusí při výběru školy dostavit k zápisu do spádové školy dle místa trvalého pobytu, mohou si zvolit jinou školu. Lze však očekávat, že vzhledem k zaměření jednotlivých škol bude zájem v některých případech vyšší než kapacitní. Pokud škola dle zveřejněných kritérií některé žáky nebude moci zapsat, ti se pak mohou obrátit na spádovou školu nebo jinou školu s volnou kapacitou.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu rodiče nebo zákonného zástupce, který s sebou vezme rodný list dítěte a občanský průkaz pro potvrzení trvalého bydliště. K odkladu školní docházky je třeba vyšetření pediatrem nebo psychologem, žádost o odklad se podává buď při zápisu, nebo nejpozději do 31. května. 

Další informace k zápisu podají ředitelé základních škol nebo pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 189 456).


Termíny zápisů v základních školách MČ Praha 6

ZŠ BÍLÁ
24. a 25. 1. 2012, 14.00–17.00 hod.
160 00, Dejvice,
Bílá 1/1784
www.zsbila.cz

ZŠ ČERVENÝ VRCH
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
160 00, Vokovice,
Alžírská 26/680
www.zscvrch.cz

ZŠ DĚDINA
24. a 25. 1. 2012, 14.00– 18.00 hod.
161 00, Liboc,
Žukovského 6/580
www.zsdedina.cz

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,
nám. Svobody 3/930
www.zsemydestinnove.cz

ZŠ HANSPAULKA
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
160 00, Dejvice,
Sušická 29/1000
www.zshanspaulka.czZŠ KOMENSKÉHO
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
169 00, Břevnov,
U Děl. cvičiště 1/1100
www.jakomenskeho.cz

ZŠ MARJÁNKA
24. a 25. 1. 2012, 14.00–17.30 hod.
169 00, Břevnov,
Bělohorská 52/417
www.zsmarjankapraha6.cz

ZŠ NA DLOUHÉM LÁNU
24. a 25. 1. 2012, 14.00–17.00 hod.
160 00, Vokovice,
Na Dlouhém lánu 43/555
www.zsdlouhylan.cz

ZŠ NÁM. INTERBRIGÁDY
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,
Antonína. Čermáka 6/1022
www.interbrigady.cz

ZŠ NÁM. SVOBODY
24. a 25. 1. 2012, 13.00–18.00 hod.
160 00, Bubeneč,
nám. Svobody 2/930
www.zs-ns2.czZŠ NORBERTOV
24. a 25. 1. 2012, 13.00–17.00 hod.
162 00, Střešovice,
Norbertov 1/126
www.norbertov.cz

ZŠ PETŘINY – JIH
24. a 25. 1. 2012, 14.00–18.00 hod.
162 00, Břevnov,
Šantrochova 2/1800
www.petrinyjih.cz

ZŠ PETŘINY – SEVER
24. a 25. 1. 2012, 13.00–18.00 hod.
162 00, Veleslavín,
Na Okraji 43/305
www.zspetriny.cz

ZŠ POD MARJÁNKOU
24. a 25. 1. 2012, 13.00–18.00 hod.
169 00, Břevnov,
Pod Marjánkou 2/1900
www.zspodmarjankou.cz

ZŠ T. G. MASARYKA
24. a 25. 1. 2012, 14.00–17.00 hod.
161 00, Ruzyně,
nám. Č. povstání 6/511
www.zstgmruzyne.cz