Radnice ocenila vynikající učitele

náhled souboruNejlepší učitelé základních škol v Praze 6 převzali ocenění za svoji práci. Mezi laureáty ocenění Vynikající učitel jsou pedagogové s letitou praxí i začínající učitelé.

Většina z nich se podílí na tvorbě školních vzdělávacích programů, připravuje své studenty na soutěže, využívá nové vzdělávací metody, které vedou k lepší výuce. Řada z nich se prostřednictvím seminářů stále vzdělává. Porota zvlášť ocenila učitele, kteří pracují nad rámec svých povinností.

V letošním roce se navíc nominace rozšířily o kandidátky z řad učitelek z mateřských škol. „I v mateřských školách máme kvalitní pedagogy, jejichž práce zaslouží pozornost a uznání. Právě předškolní příprava je pro děti mnohdy tím prvním a zásadním krokem pro chuť dozvídat se nové věci,“ uvedl radní Ondřej Balatka, který učitelům děkoval za jejich náročnou práci a předal jim ocenění.

Ocenění je pravidelně udělováno na návrh ředitelů základních a mateřských škol, o jeho udělení rozhoduje devítičlenná porota, jmenovaná z členů Komise pro výchovu a vzdělávání zastupitelů Prahy 6. 

Vynikající učitelé 2012

Mgr. Lucie Soukupová, ZŠ Marjánka

Vyučující dějepisu a ČJ, AJ a českého jazyka pro žáky–cizince. Pracuje s žáky s poruchami učení, vede školní knihovnu a redakci školního časopisu a připravuje žáky na vystoupení Divadla jazyků.

Mgr. Miroslava Čejková, ZŠ a MŠ Bílá

Vyučující ČJ, VV a dramatické výchovy. Organizuje celoškolní projekty, vede vystoupení žáků 9. tříd v jazykové přehlídce „Open World“.

Mgr. Jitka Dvořáková, ZŠ Emy Destinnové

Vyučuje převážně v 1. a 2. třídách. Realizuje projekt „Předškolák“ k usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, vede počítačový kroužek pro žáky 1. a 2. tříd.

Ing. Helena Pálenská, ZŠ Hanspaulka

Vyučující AJ, včetně metody jazykového vzdělávání CLIL, propaguje a využívá program Jazyky bez bariér, získala ocenění Best Teacher of English.

Renata Krupičková, MŠ Na Okraji

Věnuje se dětem se speciálními potřebami, spolupodílí se na začleňování dětí cizinců, zajišťuje kulturní aktivity.

Iveta Vargová, MŠ Na Okraji

Věnuje se dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí se zdravotním postižením, spolupodílí se na začleňování dětí cizinců, zajišťuje pohybově poznávací aktivity. 

Výkony nad rámec běžných činností

Mgr. Helena Sequardtová, ZŠ Dědina

Vyučující HV a ČJ úspěšně připravuje žáky na hudební soutěže, je vedoucí uznávaného hudebního souboru Musica e Danza.

Mgr. Jana Marešová, ZŠ a MŠ Červený vrch

Vyučující matematiky a výpočetní techniky, působí jako lektorka cyklu SIPVZ „Využití ICT v matematice“, dlouhodobě spolupracuje s Cermatem na vývoji a ověřování testů z matematiky. 

Začínající učitelé

Mgr. Josef Vinduška, ZŠ a MŠ Bílá

Vyučující angličtiny a TV, je koordinátorem výuky angličtiny rodilými mluvčími, organizuje studijní pobyty žáků v zahraničí, podílí se na realizaci mezinárodního projektu sedmi zahraničních škol COMENIUS.

Mgr. Klára Kimáková, ZŠ Pod Marjánkou

Vyučující biologie, kde efektivně využívá znalost ICT a cizích jazyků, účastní se projektu Globe, zahrnujícího environmentální soutěže a konference, zapojila žáky do přírodovědného projektu Ornita, zahrnujícího i výzkumná měření.