VŠCHT Praha udělila čestné doktoráty

náhled souboruV říjnu se uskutečnilo v Tereziánském sále Břevnovského kláštera slavnostní shromáždění akademické obce Vysoké školy chemicko-technologické v Praze k 60. výročí samostatnosti školy. Součástí slavnosti bylo udělení čestných doktorátů VŠCHT Praha dvěma významným českým vědcům.

Titul doctor honoris causa převzaly dvě osobnosti české a světové vědy, prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. a prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. Slavnostního aktu se zúčastnili rektoři ostatních vysokých škol, významné osobnosti vědy i zástupci průmyslu.

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. se ve své vědecko-výzkumné činnosti zabývá genomikou. Jeho skupina byla jednou z prvních na světě, která před 15 lety úspěšně přečetla úplné dědičné informace bakteriálního viru. Působil na mnoha zahraničních pracovištích, byl či je redaktorem prestižních mezinárodních časopisů a neúnavným popularizátorem vědy. V letech 2005-2009 byl předsedou Akademie věd, v současné době působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR a je vědeckým koordinátorem projektu centra excelence BIOCEV.

Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. v současné době působí v Ústavu organické a anorganické chemie Akademie věd ČR. Zabývá se výpočetní a teoretickou chemií, proslulost získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby.

Prof. Hobza patří mezi nejcitovanější české vědce, je členem řady edičních rad, členem Učené společnosti ČR a britské Královské společnosti chemické a nositelem řady cen a poct.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze uděluje čestné doktoráty zcela výjimečně, naposledy získal tento titul Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. v roce 2006.

V rámci slavnostního odpoledne převzalo také 12 významných vědců medaile Emila Votočka. Vědecká rada VŠCHT Praha uděluje toto vyznamenání osobnostem, které se svou odbornou nebo vědeckou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších oborů vyučovaných na VŠCHT Praha.