Výstava mapuje historii Sokola

náhled souboruSokolská organizace letos slaví 150 let od svého založení. Městská část Praha 6, na jejímž území má sokolské cvičení dlouholetou tradici, se za obdobím existence Sokola ohlíží fotografickou výstavou v Písecké bráně.

Vernisáž výstavy se konala 28. října u příležitosti výročí vzniku Československé republiky. „Připomínáme si významné jubileum organizace, bez níž si existenci našeho novodobého státu prakticky nelze představit. Sokolové a sokolky tvořili po celou existenci naší nejvýznamnější tělovýchovné organizace neodmyslitelnou součást českého spolkového života. Na oběti, které své vlasti přinášeli, bychom neměli nikdy zapomenout,“ uvedla starostka Marie Kousalíková.

„150 let existence Sokola je nejen historií české tělovýchovy, ale fakticky i historií boje za samostatný stát,“ říká plukovník Aleš Kněžínek, ředitel Vojenského historického ústavu, který spolu s Prahou 6 výstavu připravoval. Sokolové se aktivně podíleli na vytváření československých legií v letech 1. světové války, účastnili se bojů o hranice nového státu v roce 1918. Po po únoru 1948 zůstávali sokolové věrni demokratickým principům, na nichž jejich organizace vždy stála. Po svém nezapomenutelném vystoupení na XI. všesokolském sletu v roce 1948 v duchu těchto ideálů nadále vychovávali – tajně doma i otevřeně v zahraničí – další generace.

Výstavu připravil Vojenský historický ústav s přispěním České obce sokolské, FTVS UK, Ústavu pro studium totalitních režimů, Národního muzea, Národního archivu, Vojenského ústředního archivu a Archivu bezpečnostních složek. Výstava je veřejnosti otevřena každý den do 6. listopadu.