Začal úklid spadaného listí

Podzimní úklid listí na plochách zeleně započne letos 1. listopadu. Hrabání listí zajišťuje Praha 6 na celém spravovaném území. Úklid spadaného listí bude probíhat, dokud to umožní klimatické podmínky.

Již na konci srpna bylo provedeno shrabání listí na plochách s výskytem klíněnky jírovcové. Jde o území s výměrou zhruba 25 tisíc metrů čtverečních, zahrnující lokality, kde převážnou většinu stromů tvoří jírovec maďal.

Městská část zároveň zajišťuje pravidelně úklid všech chodníků na území městské části. Od spadaného listí uklízí se nejen chodníky, ale i část vozovky pod silniční obrubou. Komplexní údržba komunikací, kterou druhým rokem provádí její majetkový správce (TSK) již od letních měsíců, není zcela optimální. V rámci údržby se sice z vozovek odstraní veškeré nečistoty, zejména špína a prach z probíhajících stavebních činností, kterých na území Prahy 6 probíhá v souvislosti s výstavbou tunelu Blanka a metra hodně, nicméně listí ze stromů padá zejména v měsících podzimních.

S výjimkou centrální části Dejvic a Bubenče, kde úklid probíhá ve vyšší četnosti, se ostatní chodníky na území městské části uklízí jednou měsíčně. Občané se proto nemusí bát, že na chodnících a ve vozovce zůstanou do zimy hromady spadaného, neuklizeného listí. V případě, že v průběhu zimních měsíců nebude výrazně sněžit, bude v náhradním programu zajišťovat úklid spadaného listí z komunikací i Technická správa komunikací hl.m. Prahy.