Zelenou Malovanku ocenili odborníci

náhled souboruProjekt Zelená Malovanka, který má zakrýt monstrózní křižovatku zelení a přidat lávky pro pěší, získal nominaci na cenu „Zlatý decibel“ v kategorii Produkty a nové technologie.

„Ocenění naznačuje, že systém protihlukové stěny, která zároveň slouží jako podpůrná konstrukce pnoucí zeleně, má univerzální význam a je použitelný v dalších místech, kde je automobilová doprava v konfliktu s městem,“ říká autor projektu Jiří Opočenský. Cenu uděluje porota složená ze zástupců univerzit, politického života, a nezávislých expertů.

O zazelenění Malovanky usilují zejména místní obyvatelé, projekt ale podporuje i radnice Prahy 6, která vyslovila souhlas s předfinancováním předprojektové dokumentace z rozpočtu městské části. V září podal magistrát hlavního města žádost o poskytnutí podpory na projekt Zelená Malovanka na Státní fond životního prostředí.

„V současné chvíli jsme získali přibližně polovinu potřebných vyjádření a souhlasů, které jsou podmínkou podání projektu se žádostí o územní rozhodnutí na stavební úřad Prahy 6,“ dodává Opočenský.

Podporu projektu mohou lidé vyjádřit svým podpisem pod peticí prostřednictvím elektronického formuláře na www.malovanka.eu/petice. Zazelenění křižovatky takto podpořilo více jak 1300 petentů, a to nejen z Prahy 6, ale i z celé republiky.

Ověřovací studie „Visutého parku“.

Rozpracovaná varianta „Labyrintu“.