120 let TJ Sokol Liboc

Tělovýchovná jednota TJ Sokol Liboc slaví letos 120. výročí svého založení.

„Ano, skutečně se musíme vrátit dokonce až do 19. století, konkrétně do roku 1892, kdy tělovýchovní nadšenci  jednotu založili a prvních dvacet let její činnost provozovali v secesním dřevěném pavilonu, který stojí dodnes asi 100 m pod Libockým kostelem,“ říká člen současného výboru Jiří Matoušek. Za dobu existence jednota přežila pád rakousko-uherského mocnářství, dvě světové války, 40 let komunistické totality a zatím vcelku úspěšně přežívá i v podmínkách obnovené  demokracie a tržního hospodářství. „To vše především díky svým věrným a obětavým členům a jejich lásce k pohybu a sportu, ale také k místu, kde žili a žijí – k Liboci,“ domnívá se Matoušek.

Významné výročí si členové jednoty připomněli v rámci konference, která se konala 28. listopadu. Další výroční akcí bude tradiční taneční zábava, která se koná 8. prosince ve 20 hodin v libocké sokolovně. Akce se zúčastní i čestní hosté, kteří se významně zasloužili nejen o minulost, ale také o současnost tělovýchovné jednoty, a pro všechny účastníky bude připraven zajímavý program.

Obě akce symbolicky spojí výstava cenných archiválií v prostorách sokolovny, která unikátním způsobem připomene dlouhou cestu TJ Sokol Liboc od jejího založení až do dnešních dnů.