Praha 6 si vymohla úpravy v MHD

Schůzka starostky Prahy 6 Marie Kousalíkové s primátorem Bohuslavem Svobodou a náměstkem primátora Josefem Noskem vedla k úpravám provozu veřejné hromadné dopravy. V Praze 6 se zlepší například dopravní obsluha sídliště Dědina.

„Od 20. listopadu se ve špičce zkrátil interval na autobusové lince 206 spojující obchodní centrum Šestka s Dejvickou ze třiceti na patnáct minut. Linka tak bude posílena oproti stavu od září, kdy došlo ke změnám v MHD,“ uvedla starostka Marie Kousalíková. Hlavní město tak alespoň částečně vyhovělo požadavkům občanů i radnice.

„Jsme rádi, že naši občané po měsících dohadů vidí alespoň malé zlepšení, přesto nadále trváme na svých požadavcích provozování přímého spojení mezi sídlištěm Dědina a Vítězným náměstím v intervalech cca 6–8 minut v denní špičce,“ dodala starostka.

Podle slov primátora Svobody také předloží ROPID, který má organizaci hromadné dopravy na starosti, během několika dnů projekt na stavební úpravy na Strahově. Ty by měly umožnit  sjednocení zastávek a cestující nebudou muset přebíhat mezi linkami oddělujícími Prahu 5 a Prahu 6.

Diskutovaným tématem bylo též vyhrazení jízdního pruhu pro autobusy v ulici Jugoslávských partyzánů.  „Z naší strany nejsou námitky, vyhrazený jízdní pruh by ale logicky ubral parkovací místa a šestá městská část proto chce řešení ještě jednou zvážit,“ uvedl primátor Bohuslav Svoboda.