Rizikové objekty v hledáčku radnice i policie

náhled souboruKomise pro bezpečnostní problematiku rady městské části vyjela do terénu. Zaměřila se na problematiku staveb, které představují na území městské části bezpečnostní riziko. Jde především o stavby, které jsou v dezolátním stavu a soukromí vlastníci o ně nedostatečně pečují. 

Během výjezdu se členové seznámili se stavem objektů v ulicích Velvarská 19, Kralupská 763 a Stochovská 499. Jejich návštěva přinesla první výsledky. V případě bývalého zdevastovaného kulturního domu v Kralupské 763 v  Ruzyni po výjezdu komise došlo k pozitivnímu posunu: nový vlastník již zahájil jeho demolici. V případě domu ve Velvarské 19 začal též po výjezdu zástupce vlastníka objektu komunikovat s odborem výstavby.

Problematika staveb, které hyzdí městskou část a jejich vlastníci o ně náležitě nepečují, je velmi složitá. Stavby jsou často nezabezpečené, protože je do nich volný přístup, což využívají i osoby bez přístřeší a podle poznatků policie i kriminálně závadové osoby. „V objektech může dojít k požáru, který může ohrozit okolní výstavbu, jsou ale i rizikem pro hrající si děti, které zde mohou přijít k vážným úrazům,“ upozorňuje předseda komise Miloš Balabán.

Městská část má velmi omezené možnosti jak přimět soukromé vlastníky k nápravě daného stavu, někteří majitelé navíc i přes výzvy a udělované sankce s městkou částí vůbec nekomunikují. Nákladné zabezpečování soukromých objektů navíc zatěžuje obecní pokladnu. Často zabezpečení funguje pouze na chvíli, a lidé bez domova si do objektů znovu cestu najdou.

I z tohoto důvodu začala bezpečnostní komise v úzké spolupráci s odborem výstavby městské části hledat další možnosti, jak situaci řešit. „Budeme nadále pokračovat v právním a sankčním tlaku na soukromé vlastníky ze strany městské části, resp. odboru výstavby, aby se o svůj majetek řádně starali, některé nejkřiklavější případy budeme medializovat,“ nastínil další postup předseda bezpečnostní komise Miloš Balabán. Podle něj je potřeba zjistit možnosti změn v legislativě, která zatím neumožňuje městské části jednat razantněji. Problémovým stavbám bude věnovat zvýšenou pozornost Policie ČR i městská policie, stejně jako bezpečnostní komise na dalších zasedáních. 

V objektu v Kralupské byla zahájena demolice.

Rizikový objekt ve Velvarské ulici.