Slovo starostky Marie Kousalíkové pro Šestku

Radnice je silně kritizována za prodej obecních bytů, proč? Už se ví, jak vysoké bude nájemné v obecních bytech? Co dalšího plánujete?

Radnice je silně kritizována za prodej obecních bytů, proč?

Pokusím se ukázat na číslech, jak to ve skutečnosti je a vy sami posuďte, zda je kritika oprávněná. Zastupitelstvo letos v dubnu schválilo, že se bude prodávat 904 bytů na Praze 6. V různých obdobích od roku 1992, kdy začaly probíhat prodeje, byla cena stanovena s přihlédnutím k situaci na trhu. V té letošní etapě se prodejní cena stanovuje na základě znaleckých posudků. MČ Praha 6 jako jediná pražská městská část se snaží stanovit nájemné diferencované (zohledňuje individuální kvality a charakter bytu) a prodejní cenu co nejobjektivněji, právě s ohledem na skutečnou cenu bytu, tak jak odpovídá jeho kvalitě, poloze a rozloze. Ceny za metr čtvereční při prodeji bytu nyní vycházejí od 17 500 Kč do cca 25 000 Kč. Takovýto postup je však podmíněn osobní přítomností znalce a geodeta pro zaměření v každé bytové jednotce. Občanům je z ceny bytu stanovené znaleckým posudkem navíc poskytována sleva, a to až ve výši až 40%. Platí stále, že nebudeme byty prodávat třetí osobě a také platí, že kdo si byt nekoupí, může nadále zůstat v nájmu.

Už se ví, jak vysoké bude nájemné v obecních bytech?

Žádný šok se nekoná. MČ Praha 6 měla už na začátku roku možnost, aby měsíční nájemné zvýšila až na maximální částku, která činí v případě Prahy 6 až 149 Kč za metr čtvereční. To ale radnice neudělala a možnosti navýšit nájem zavedla až od září, s tím, že nájemcům poskytla slevu tak, aby do konce letošního roku platili nájemné v původní výši tedy 95,50 Kč/m2. Rada městské části přijala usnesení, kterým nově stanovuje diferencované nájemné podle hodnoty bytu, a to ve výši, kdy roční nájemné činí 3% z hodnoty bytu. Ukazuje se, že v řadě případů je takto určené nájemné i nižší, než současná výše nájemci hrazeného nájemného tedy 95,50 Kč. 

Co dalšího plánujete?

Teď určitě Vánoce. Centrem dění je už tradičně Kulaťák a zdejší adventní trhy. Ty i letos přinesou na Kulaťák nejenom všeliké dobroty a dárky, ale i doprovodný program, který obohatí vánoční atmosféru a potěší malé i velké. Podrobný harmonogram vánočního programu najdete na stránkách www.praha6.cz.